Daně 

Volný obchod mezi EU a Singapurem

Dne 21. listopadu 2019 vstoupila v platnost dohoda o hospodářském partnerství uzavřená mezi EU a Singapurem. Od tohoto data je možné dovážet do Singapuru všechny produkty původní v EU bez cla. Obdobně EU odstranila clo na většinu produktů původních v Singapuru. U některých vybraných položek se EU zavázala, že clo sníží postupně v průběhu následujících tří až pěti let.

Volný obchod se zbožím se bude zakládat, stejně jako u jiných obdobných dohod, na preferenčním původu zboží. Konkrétní pravidla preferenčního původu pro obchod se Singapurem jsou součástí této dohody. Při vývozu do Singapuru mohou EU vývozci osvědčit preferenční původ prohlášením schváleného vývozce na faktuře nebo jiném obchodním dokladu (v případě zásilek do 6000 eur může prohlášení vydat kterýkoliv vývozce). Při vývozu ze Singapuru se vývozci řídí singapurskými předpisy. Text prohlášení o původu zboží se od ostatních obdobných dohod neliší.

Pokud hodláte osvědčovat preferenční původ zboží při vývozu do Singapuru, je samozřejmě třeba, aby zboží splnilo související pravidlo původu stanovené v dohodě EU-Singapur. Je třeba pamatovat na to, že i dodavatelská prohlášení vztahující se na materiály původní v EU, které byly použity při výrobě, by měla nově pokrývat obchod se Singapurem.

Nesprávné uplatnění a osvědčení preferenčního původu může vyústit v komplikace nejen na straně EU vývozců, ale také následně na straně vašich singapurských zákazníků. Analogicky pokud váš singapurský dodavatel bude daná pravidla aplikovat chybně, může se do složité situace dostat vaše společnost dovážející dotčené zboží do EU. Doporučujeme věnovat této problematice dostatečnou pozornost, tak abyste související výhody správně a včas využili.

S ohledem na skutečnost, že se posouzení preferenčního původu zboží odvíjí především od správného sazebního zařazení zboží, je v hodné se zaměřit také na tuto problematiku.

Sjednocení norem a právní ochrana vybraných potravin

Dohoda se dále projeví ve sjednocení norem pro bezpečnostní testy u automobilů či jiných elektronických zařízení, označování textilu, v oblasti farmaceutických přípravků, ekologických technologií či sanitárních a fytosanitárních opatření. Dohoda pokrývá také poskytnutí právní ochrany pro 138 originálních evropských potravin s chráněným zeměpisným označením (CHZO).

Singapur – největší obchodní partner EU v JV Asii

Vzájemný obchod se zbožím a službami mezi oběma partnery přesahuje 100 miliard eur. Rychle rostoucí investice mezi EU a Singapurem dosáhly v roce 2017 hodnoty 344 miliard eur. Singapur tak pro EU představuje největšího obchodního partnera v jihovýchodní Asii. V této souvislosti má dohoda pro bilaterální vztahy obrovský význam.

Pokud máte v této oblasti jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Volný obchod se zbožím Nepřímé daně dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right