Daně 

Volný obchod mezi EU a Vietnamem

Již 1. srpna 2020 vstoupí v platnost dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem. Od tohoto data bude možný vzájemný obchod pro širokou škálu výrobků bez cla. U určitých vybraných typů zboží bude clo snižováno postupně v předem stanovených cyklech.

Volný obchod se zbožím se bude zakládat stejně jako u jiných obdobných dohod na preferenčním původu zboží. Konkrétní pravidla preferenčního původu pro obchod s Vietnamem jsou součástí dané dohody. Při vývozu do Vietnamu mohou EU vývozci osvědčit preferenční původ prohlášením registrovaného vývozce, tzv. REX. V případě zásilek do 6 000 eur může prohlášení o původu vydat kterýkoliv vývozce. Při dovozu zboží z Vietnamu se bude preferenční původ zboží prokazovat prozatím průvodním osvědčením EUR.1 (do budoucna není vyloučena změna ve způsobu prokazování). V případě zásilek do 6 000 eur je opět dostatečné, aby prohlášení o původu bylo vystaveno vývozcem.

Doklady osvědčující preferenční původ pro obchod s Vietnamem je možné vystavit až od 1. 8. 2020. U zásilek, které již byly před 1. 8. 2020 na cestě a propuštěny do volného oběhu budou po tomto datu, je možné preferenční původ uplatnit také zpětně.

Využití preferenčních celních sazeb obvykle přináší významné úspory na cle. Pokud hodláte vy nebo vaši odběratelé využívat zvýhodněných celních sazeb při dovozu zboží, je samozřejmě třeba, aby zboží v první řadě splnilo související pravidlo původu dané v příslušné dohodě mezi EU a Vietnamem. Nesprávné uplatnění nebo osvědčení preferenčního původu může vyústit v komplikace jak na straně odběratelů, tak na straně dodavatelů. Doporučujeme věnovat dostatečnou pozornost konkrétním pravidlům původu a souvisejícím formálním požadavkům. Na tuto novou dohodu by měla případně pamatovat také dodavatelská prohlášení vystavená v rámci EU.

Stále bude možné využít Všeobecný systém preferencí

Paralelně s dohodou o volném obchodu bude možné pro zboží dovážené z Vietnamu nadále využívat snížené celní sazby dle Všeobecného systému preferencí (GSP). Proto je namístě prověřit, který z nástrojů na snížení celní sazby (GSP režim vs. dohoda o volném obchodu) je pro vaši společnost výhodnější, a daný preferenční původ doložit správným způsobem.

Dohoda o volném obchodu upravuje také určitá uvolnění v oblasti bankovnictví, veřejných zakázek, technických překážek v automobilovém či farma průmyslu apod. Dotýká se mimo jiné i ochrany a uznání zeměpisných označení tradičních evropských potravinářských a nápojových výrobků.

S ohledem na blížící se termín účinnosti dohody a možnosti uplatňování nižších nebo nulových celních sazeb při dovozu zboží s preferenčním původem ve Vietnamu doporučujeme provést analýzu dopadů této dohody na vaši společnost a případně zahájit komunikaci s dodavateli s požadavkem na zajištění potřebných dokladů.

Pokud máte v oblasti využití této dohody jakékoliv dotazy, rádi vám budeme nápomocni.

Volný obchod se zbožím Zahraniční obchod dReport zpravodaj
Daně 

Lhůta pro stanovení daně nemůže být delší než 10 let ani v případě daňových ztrát

V květnu jsme informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, který odmítl praxi finanční správy spočívající v prodlužování lhůty pro stanovení daně tzv. řetězením daňových ztrát. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tuto svou judikaturu navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům běhu lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v nichž vznikla nebo mohla být uplatněna daňová ztráta. 

5. 8. 2020
Daně 

Oliver na cestách: vyslání do Mnichova. Aneb co je psáno, to je dáno, bez papírů to nepůjde

Administrativa a související papírování jsou málokdy příjemnou záležitostí. Říkáme tomu byrokracie (či mnohem hůře) a většina z nás se tomu snaží vyhnout. Ne tak když řešíte zdanění zaměstnanců, tady je naopak papírování výhodou a přítelem. V dalším díle seriálu Oliver na cestách nahlédneme na začátek procesu a povíme si, co všechno je potřeba k tomu, aby zaměstnanec mohl být vyslán do zahraničí. Náš Oliver se chystá do Německa. 

4. 8. 2020
Daně 

Tým BPS v Deloitte: účetní, daňové a mzdové služby „pod jednou střechou“

Účetní závěrky, daňová přiznání, výkazy pro Intrastat, daňové poradenství, mzdová a personální agenda…, to vše si mohou firmy buď zajišťovat interně, nebo si mohou najmout externího dodavatele. V Deloitte poskytuje klientům outsourcing těchto služeb tým BPS (Business Process Solutions). V něm před čtyřmi lety zakotvila Lucie Stančíková, dnes senior účetní a daňová poradkyně, která pracuje v Deloitte již celkem pět let a říká, že to byla láska na první pohled. Co ji na práci v Deloitte nejvíce baví, jak své zkušenosti z praxe zúročila během studia a co všechno práce v BPS obnáší? 

30. 7. 2020