Technologie 

Vstupenkou do digitálního zdravotnictví je eHealth, Česko čeká na zákon o elektronizaci

Digitalizace zdravotnictví je dlouhodobý proces, který má přímý dopad na pacienty, lékaře, zdravotní instituce, poskytovatele i zákonodárce. Zatímco v minulosti byla elektronizace zdravotní péče chápána spíše jako vítané zjednodušení komunikace mezi jednotlivými subjekty a cesta k urychlení některých procesů, v době koronavirové pandemie se stala naprostou nezbytností. Jednou z největších překážek transformace ale bude složitá struktura systémů zdravotní péče. V Česku by měl v tomto směru pomoci zejména zákon o elektronizaci zdravotnictví.

Pomalá, složitá, byrokratická, ale také inovativní či efektivní – těmito přívlastky popsali oslovení lékaři ve vybraných evropských zemích v rámci průzkumu Deloitte Digitální transformace zdravotnictví svou zkušenost s právě probíhajícími změnami. Většina respondentů se domnívá, že systém zdravotní péče bude v těchto zemích plně zdigitalizován za méně než pět let. A to je výrazný posun.

eHealth: vstupenka do doby digitální

Digitalizace zdravotnictví byla akcentovaným tématem ještě před vypuknutím koronavirové pandemie, s ní se ale stala naprostou prioritou pro většinu zemí. V Česku se v tomto směru osvědčily například eRecept a eNeschopenka a jasně se ukázalo, jak moc jsou potřeba funkční nástroje pro sdílení dat. Dalším důkazem je například nová léková strategie pro Evropu vydaná Evropskou komisí. Vedle krize je však tlak na rychlost digitalizace umocněn i dalšími vlivy, jimž čelí moderní lidstvo, jako například prodlužující se stárnutí populace, které jde ruku v ruce s kvalitní péčí, anebo obecné očekávání společnosti ohledně zvyšování kvality a modernizace zdravotních služeb.

Nepropásněte další podobné téma

Kolektivní imunizace vakcínami proti covid-19 je teď jedinou cestou z pandemie, shodli se přední čeští vědci

Podle poslance a bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je potřeba současnou krizi vnímat primárně jako akcelerátor komplexní digitalizace celého sektoru: „Z každé krize bychom se měli poučit a měli bychom si z ní vzít určité pozitivní aspekty. A digitalizace jednoznačně pozitivním aspektem je,“ uvedl v rámci každoroční konference Deloitte s názvem Budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví.

V Česku řeší digitalizaci zdravotní péče např. chystaný zákon o elektronizaci zdravotnictví, který bude významným způsobem formovat elektronizaci celého systému. Jeho cílem je zavést některá zásadní digitální řešení, nastavit základní právní rámec pro bezpečné sdílení dat ve zdravotnictví a integrovat v rámci jednoho systému komunikaci mezi poskytovateli, zdravotnickými pracovníky i pacienty.

Klíčem je efektivní komunikace mezi všemi poskytovateli péče

Zmíněný zákon o elektronizace zdravotnictví však nestojí pouze na krocích ze strany státu, jednu z hlavních rolí hrají samotní poskytovatelé zdravotních služeb. „Kvituji zákon o digitalizaci ve zdravotnictví. Potřebujeme efektivně komunikovat mezi sebou a přestat si z pacienta dělat pošťáka,“ řekl na zmíněné konferenci Deloitte František Vlček, ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu ve společnosti AKESO, která v rámci AKESO holdingu poskytuje zdravotní péči v systému veřejného zdravotního pojištění a zastřešuje např. Nemocnici Hořovice či Rehabilitační nemocnici Beroun. A doplnil, že nyní již poskytovatelé zdravotní péče vlastní iniciativou plní určité interní kroky směrem k transformaci. S přijetím zmiňovaného zákona je ale pochopitelně čekají nové právní, organizační i technologické výzvy.

Klíčovou kapitolou jsou pak big data, vedle elektronizace dokumentů také jejich unifikovaná parametrizace. Velké množství lékařských dat (za správného využití umělé inteligence) by mohlo významně zrychlit a zpřesnit například diagnostiku u jednotlivých pacientů. „Zdravotnictví se v tomto směru vyvíjí exponenciálně, a co není dnes, může být za rok,“ připomněl Adam Vojtěch a zmínil další technologie důležité pro digitální transformaci ve zdravotnictví: například virtuální a rozšířenou realitu, robotiku nebo 3D tisk, které zlepší diagnostické metody i výuku lékařů.

Digitalizace českého zdravotnictví. Ode dneška za pět let…

Adam Vojtěch, poslanec, bývalý ministr zdravotnictví: „Zdravotnictví je velmi komplexní. Jeden chronicky nemocný pacient navštíví celou řadu poskytovatelů, od primární péče až po domácí péči v rámci návazné péče po akutní hospitalizaci. Máme tady celou řadu systémů, pacient jimi proplouvá, ale informace v zásadě nikoliv. To je ten zásadní problém. Velkým krokem kupředu tedy bude sjednocení systému oběhu dat napříč poskytovateli jednotlivých segmentů. Za pět let tuhle ambici můžeme mít. Vše asi nebude fungovat skvěle, bude to nějaký čas trvat, poskytovatelé jsou také v různém stavu z hlediska technického zabezpečení a terénu, všechno to jsou ale věci, které jdou postupně kupředu.“

František Vlček, ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu ve společnosti AKESO: „Ve zdravotnictví se ukázalo, že 5 let nic neznamená. Když budu optimista, tak dokončíme zákon o digitalizaci, zavedeme registry, bude fungovat efektivní komunikace. To významným způsobem ušetří pacientům život a je potřeba to dělat se závazkem zejména vůči mladým generacím, které se jednou dostanou do stádia chronicky nemocných. V tomto směru vidím velkou motivaci nebo příležitost pro zdravotní pojišťovny v zavádění inovací, které povedou k zefektivnění péče o chronicky nemocné pacienty. Management chronických onemocnění jako největší generátor nákladů ve zdravotnictví a zároveň možnost úspory tak budou předmětem digitalizace v příštích pěti letech.“

Marek Fořt, ředitel v daňovém a právním oddělení Deloitte a lídr pro LSHC segment: „Budoucnost ve zdravotnictví je velmi dynamická, růst je exponenciální, digitalizace přináší spoustu příležitostí pro stát, je to cesta, jak zefektivnit, zlevnit a zkvalitnit zdravotní péči. Pro soukromé subjekty je to zase příležitost, jak vystoupit ze své komfortní zóny v byznysu a hledat svůj podíl na budoucím eHealth. Pro nás pro všechny je pak klíčové, abychom své zdraví vzali aktivně do svých rukou a pracovali na svém zdravotním plánu, abychom zlepšovali svou kondici a oddálili okamžik, kdy se z nás stanou pacienti. Je to tedy o spolupráci všech zúčastněných subjektů, což následně povede ke zlepšení kvality nabízené péče a zefektivnění celého systému.“

Působí vaše společnost v oblasti farmaceutického průmyslu či zdravotnictví? Potřebujete pomoci s přípravou na digitální budoucnost? Odborníci ze společnosti Deloitte vám pomohou vyřešit regulatorní výzvy, kterým čelíte, a efektivně reagovat na proměnlivé legislativní prostředí.

Technologie  Lidé 

Práce odkudkoliv jako trend blízké budoucnosti. Jak se virtualizace organizací promítne na obsahu práce?

Díky přesunu zaměstnanců na home office v době pandemie se podařilo zachovat kontinuitu provozu celé řady firem. Zároveň s tím se ukázalo, že model práce z domova mnoha zaměstnancům vyhovoval. Vyjít těmto pracovníkům vstříc, a přitom si zachovat dobré výsledky, je proto novou výzvou pro zaměstnavatele i teamleadery. Řešením může být tzv. hybridní pracovní místo nebo umožnění práce odkudkoliv. Co tyto modely obnáší? Jak se s jejich zavedením promění nároky na práci samotnou? A jak svou firmu na nové formy distanční práce vůbec připravit? To jsou jen některé z mnoha otázek, které by si měla pokládat každá moderní organizace. 

22. 7. 2021
Technologie 

Cloud zjednodušuje přemýšlení, jak službu postavit a naplnit tak businessové potřeby

Cloud je v poslední době často skloňovaným pojmem. Všichni chtějí „být v cloudu“ a poptávky po cloudových službách a vývojářích rostou. Roman Stárek a Michael Chrzanowski, cloud architekti Deloitte, mají s cloudem bohaté zkušenosti, a nejen s ním. Jako vývojáři stáli u zrodu dvou bank, dnes moderní přístup DevOps používali prakticky už před dvaceti lety a vloni společně zakotvili v Deloitte, kde pomáhají klientům právě s implementací cloudových řešení. Jak vzpomínají na své profesní začátky? V čem podle nich spočívají výhody cloudu? A jak je to s bezpečností dat v cloudovém prostředí? 

15. 7. 2021
Technologie 

Zero trust: Nikomu nevěř, vždycky ověřuj. Aneb jak zavést nový bezpečnostní koncept?

„Důvěřuj, ale prověřuj“ (Trust but verify) bylo jedním z rčení, která Ronald Reagan užíval při jednání s Michailem Gorbačovem. Také se ovšem jedná o jednu z dlouhodobě aplikovaných zásad kybernetické bezpečnosti. Ta je založena na implicitní důvěryhodnosti určitých entit. Primárně se jedná o důvěru ve vnitřní prostředí (nejčastěji interní podnikovou síť nebo interní uživatele – zaměstnance) a naopak nedůvěru nebo alespoň ostražitost k vnějšímu světu. V čem je zero trust architektura nová? A jak s ní ve firmě začít? 

15. 6. 2021