Právo 

Vychází novela vodního zákona

Prezident republiky podepsal v úterý 5. června 2018 novelu zákona o vodách. Novela č. 113/2018 Sb. vychází 11. června a komplexně mění dosavadní systém správy poplatků, přičemž správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových bude namísto České inspekce životního prostředí nově Statní fond životního prostředí.

Kromě dalších oblastí, například implementace unijních předpisů či doplnění ochrany před povodňovým ohrožením a nebezpečím, novela upravuje i definici pojmu „odpadní voda“ a související právní úpravu odpadních vod, zejména ve vztahu k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.

Zmíněná novela, jejíž větší část by měla být účinná již od 1. ledna 2019, však vůbec neřeší otázku dynamických změn klimatu, které se v posledních letech v České republice projevují dlouhými obdobími sucha. V současné době se tak již připravuje další novela vodního zákona, která bude mít za cíl urychlit přípravu potřebných opatření a projektů proti nedostatku povrchových vod, zejména dostavbu a propojení dálkových vodárenských soustav či realizací nových vodních nádrží.

Zjistěte více o službách v Deloitte v oblasti vodního práva.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Právní novinky.

dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right