Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky plánuje 12. června vyhlásit veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Podávání návrhů projektů je plánováno do dvou podprogramů:

  • Operativní výzkum ve veřejném zájmu
  • Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky, výzkumné organizace a další právnické osoby.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, odborné knihy či uspořádání konference apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, stipendia, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 100 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče. Maximální částka podpory na projekt pak činí až 30 milionů Kč, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 19. 9. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right