Daně 

Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu GAMA, podprogramu 2 Seal of excellence

Ve středu 13. března vyhlásila Technologická agentura České republiky pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji. Ta je určena malým a středním podnikům, které získaly v nástroji SME Instrument ocenění Seal of excellence. Tato soutěž je součástí Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.

Podpořeny budou projekty, v nichž byly realizovány aktivity, ke kterým se uchazeč zavázal v projektu H2020. Mohou jimi být například marketingová studie, technické testování či rozpracování business plánu.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí 55 % celkových uznaných nákladů.

Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 25. 4. 2019 do 16:30 hod.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020