Daně 

Vyhlášení 5. veřejné soutěže programu GAMA, podprogramu 2 Seal of excellence

Ve středu 13. března vyhlásila Technologická agentura České republiky pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji. Ta je určena malým a středním podnikům, které získaly v nástroji SME Instrument ocenění Seal of excellence. Tato soutěž je součástí Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.

Podpořeny budou projekty, v nichž byly realizovány aktivity, ke kterým se uchazeč zavázal v projektu H2020. Mohou jimi být například marketingová studie, technické testování či rozpracování business plánu.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí 55 % celkových uznaných nákladů.

Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 25. 4. 2019 do 16:30 hod.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right