Daně 

Vyhlášení národní veřejné soutěže CHIST-ERA III

Ve středu 3. října vyhlásila Technologická agentura České republiky veřejnou soutěž CHIST‑ERA III, určenou úspěšným uchazečům ve společné mezinárodní výzvě CHIST-ERA III Call 2017. Tato soutěž je součástí Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Podpořeny budou projekty, jejichž předpokladem je dosažení alespoň jednoho z výsledků podporovaných programem EPSILON, kam patří například průmyslový nebo užitný vzor, prototyp, software či ověřená technologie. Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace, ale musí se jednat pouze o úspěšné uchazeče ze společné mezinárodní výzvy CHIST-ERA III Call 2017, jejichž projekty byly doporučeny k podpoře a kteří mají k dispozici Decision Letter vydaný konsorciem CHIST-ERA III.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí 60 % celkových uznaných nákladů. Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 15. 11. 2018.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

CHIST‑ERA III Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right