Daně 

Vyhlášení národní výzvy programu LIFE [březen 2019]

V programu LIFE byla 15. března vyhlášena Ministerstvem životního prostředí národní výzva k předkládání žádostí o podporu ve dvou podprogramech – Životní prostředí a Klima. V obou podprogramech je možné žádat o podporu nejen na spolufinancování projektu, ale také na přípravu projektové dokumentace. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty a projekty musí být realizované na území ČR, a to včetně hlavního města Prahy.

Mezi cíle výzvy v podprogramu Životní prostředí patří ochrana životního prostředí, účinné využívání zdrojů a správa a informace v oblasti životního prostředí. V tomto podprogramu budou podporovány projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny.

Cíle výzvy v podprogramu Klima se týkají oblastí, jako jsou boj proti změnám klimatu a jejich zmírnění, přizpůsobení se změnám klimatu a správa a informace v oblasti klimatu. V tomto podprogramu budou podporovány projekty zaměřené na přizpůsobení se klimatickým změnám či vedoucí k jejich zmírnění.

Míra podpory na přípravu projektové dokumentace jednoho projektu je poskytována až do výše 200 000 Kč nebo 240 000 Kč, v závislosti na podprogramu. Maximální míra podpory pro spolufinancování jednoho projektu v rámci národní výzvy činí 20 % celkových způsobilých výdajů, avšak ne více než 10 mil. Kč (bez DPH). Celková míra podpory v rámci financování ze zdrojů EU činí 55–75 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí v podprogramu Životní prostředí probíhá do 30. dubna 2019.

Příjem žádostí v podprogramu Klima probíhá ve dvou kolech:

  • V prvním nepovinném, avšak bonifikovaném kole do 14. května 2019.
  • V druhém povinném kole do 24. června 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

MŽP Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right