Daně 

Vyhlášení programu TREND: podprogram 1 „Technologičtí lídři“

Dne 15. května byla vyhlášena první veřejná soutěž programu TREND – podprogram 1 „Technologičtí lídři”, který je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem podprogramu je podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost.

Podprogram se týká jak podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, tak podniků, které mají zkušenost s nákupem výzkumných a vývojových služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní výzkumnou a vývojovou činnost. Podpořené projekty by měly přispět k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Žadatelem může být:

 1. podnik, který řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáže schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů, nebo výzkumná organizace

2. výzkumná organizace, která řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáže schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů

  •  Maximální výše podpory činí 70 mil. Kč na projekt (v souhrnu za všechny účastníky). Maximální míra podpory je stanovena na 70 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky).
  • Mezi způsobilé náklady patří zejména osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení a náklady na služby.
  • Příjem žádostí probíhá od 16. května 2019 do 11. července 2019. Začátek řešení projektů je stanoven od 1. ledna do 1. dubna 2020.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Program Trend Podpora výzkumu a vývoje dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right