Daně 

Vyhlášení první veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogramu 1

Technologická agentura České republiky vyhlásila na konci dubna první veřejnou soutěž programu GAMA 2, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací. Program GAMA 2, podprogram 1 je určen na podporu systému transferu nových poznatků VaV a jejich zavádění do praxe.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být pouze výzkumné organizace. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, nepřímé náklady, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 100 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity. Doporučená částka podpory na projekt pak činí až 15 milionů Kč.

Termín, do kdy je možné podávat návrhy projektů, je stanoven na 6. 6. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – květen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right