Právo 

Vytěsňovacích sporů o přiměřené protiplnění ubývá, průměrná délka řízení je 10 let

Soudních spory o dorovnání přiměřeného protiplnění v návaznosti na provedené vytěsnění menšinových akcionářů (tzv. squeeze-out) mají z procesního a věcného hlediska značně typizovanou strukturu. Z toho důvodu jsou vděčným objektem i pro neprávnické analytiky. Jak dlouho takové vytěsňovací spory obvykle trvají? A kolik sporů bylo v minulosti v Česku zahájeno? V našem článku jsme shrnuli ty nejzajímavější statistické údaje.

Obvyklá délka vytěsňovacích sporů

Nejstarší spisová značka na úrovni krajského soudu (kde spory začínají) je více než dvacet let stará a datuje se k 31. prosinci 2001 (Českomoravský cement). Nejmladší je pak z r. 2019. Průměrná délka řízení u krajských soudů je 10 let. U vyšších soudů trvá řízení zpravidla pouze jeden rok. Při zkoumání sporů z perspektivy předmětných společností napříč všemi „jejich“ spisovými značkami lze říci, že průměrná délka dosavadního řízení je cca 11 let.

Spisová značka je identifikátorem pro daný spor na určitém soudu. Pokud v rámci sporu dojde k odvolání, vzniká ve stejné věci spisová značka nová.

Nejkratší průměrná délka squeeze-outového soudního řízení je evidována u Krajského soudu v Ostravě (7 let) s průměrným počtem událostí 23. U jiných krajských soudů jsou hodnoty i dvojnásobné.

Aktivita soudů ve vytěsňovacích sporech

Průměrný počet soudních rozhodnutí na jednu společnost jsou téměř tři rozhodnutí za dosavadní dobu trvání sporu. Na úrovni krajských soudů evidujeme nejvíce rozhodnutí v Praze (41; v Praze je k dohledání i nejvíce spisových značek), dále pak u soudů v Ostravě (29) a Brně (25). Naopak nejméně rozhodnutí učinily soudy v Hradci Králové a Ústí nad Labem. K dispozici je dále 64 rozhodnutí vrchních soudů, 45 rozhodnutí Nejvyššího soudu a 3 rozhodnutí Ústavního soudu.

Polovina všech sporů vznikla v letech 2005 až 2008, naopak v období let 2018 až 2021 bylo zahájeno sporů nejméně (viz klesající tendence na grafu níže). Většina rozhodnutí pochází z let 2016 až 2020. Průměrný počet let od zahájení sporu do prvního soudního rozhodnutí evidujeme ve výši 7 let, maxima okolo 15 let.

Statistické ukazatele, které jsou základem uvedených zjištění, vycházejí ze vzorku více než 380 soudních spisových značek a 250 soudních rozhodnutí. Spisové značky jsou vedeny v rámci sporů o protiplnění za akcie více než 90 společností. Týkají se jak ukončených, tak probíhajících sporů. Uvedená data pak pochází z informačního systému infoSoud a z interní databáze týmu pro finanční poradenství společnosti Deloitte.

Vytěsňovací spory

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right