Účetnictví 

Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve znění přijatém EU

Na webových stránkách Deloitte nyní naleznete vzorovou konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2020, a to v češtině i angličtině.

Tato verze, která je ke stažení na webu Deloitte, je určena společnostem, jež připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za účetní období končící 31. prosince 2020.

Zároveň tato vzorová účetní závěrka nezachycuje dopad nových a novelizovaných standardů a interpretací, které nejsou závazně účinné v EU od 1. ledna 2020.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2020 je k dispozici na www.iasplus.com.

Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right