Účetnictví 

Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve znění přijatém EU

Na webových stránkách Deloitte nyní naleznete vzorovou konsolidovanou účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2019, a to v češtině i angličtině.

Tato verze, která je ke stažení na webu Deloitte, je určena společnostem, jež připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za účetní období končící 31. prosince 2019. Hlavní rozdíl mezi standardy IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a standardy IFRS ve znění přijatém Evropskou unií k 31. prosinci 2019 spočívá v tom, že řada úprav stávajících standardů s datem účinnosti od 1. 1. 2020 a později nebyla dosud přijata k použití v EU, a není tudíž možné jejich dřívější použití (tedy pro účetní závěrku za účetní období končící 31. prosince 2019).

Tato vzorová účetní závěrka názorně ukazuje dopad prvotní aplikace standardu IFRS 16 Leasingy na základě plně retrospektivního přístupu. Příloha 2 ilustruje prvotní aplikaci IFRS 16 na základě retrospektivního přístupu s kumulativním dopadem (tzv. cumulative catch-up approach).

Zároveň tato vzorová účetní závěrka nezachycuje dopad nových a novelizovaných standardů a interpretací, které nejsou závazně účinné v EU od 1. ledna 2019.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2019 je k dispozici na www.iasplus.com.

Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right