Daně 

Zahájení příjmu žádostí do programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

V pátek 15. března byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena výzva č. 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Tentýž den byl rovněž zahájen příjem žádostí do této výzvy. Žadateli v této výzvě mohou být zaměstnavatelé, a to jak právnické, tak fyzické osoby mající vlastní identifikační číslo.

Mezi podporované aktivity patří další profesní vzdělávání zaměstnanců v následujících oblastech:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Dotace se vztahuje na mzdové náklady zaměstnanců během jejich účasti na školení, na mzdové náklady interního lektora a na samotnou vzdělávací aktivitu v podobě externě realizovaných vzdělávacích kurzů. Dotace je vypočítána v podobě jednotkových nákladů vztahujících se na jednu osobohodinu, tj. na jednu hodinu (60 minut) za jednu osobu účastnící se vzdělávání.

Výše celkových způsobilých výdajů na projekt se pohybuje v rozmezí 0,5–10 mil. Kč. Míra podpory na projekt činí 85 % ze způsobilých nákladů v případě čerpání v režimu de minimis a 50–70 % v případě čerpání v režimu blokové výjimky, a to dle velikosti podniku.

Jedna osoba může v rámci projektu absolvovat maximálně 10 kurzů. Projekty mohou být realizovány nejdříve od 1. 10. 2019 a jejich doba nesmí přesáhnout 2 roky. Nejzazší termín realizace projektu je stanoven na 30. 6. 2022. Bonifikovány jsou projekty s účastníky školení nad 54 let věku. Místo realizace vzdělávacích aktivit se musí nacházet na území České republiky, mimo hlavní město Prahu.

Podpořeny nebudou vzdělávací aktivity zaměřené na povinné školení zaměstnanců, jako jsou BOZP, požární ochrana, první pomoc či školení řidičů-referentů.

Příjem žádostí probíhá od 15. 3. 2019 do 15. 5. 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right