Deloitte živě 

Zahraniční obchod v září s přebytkem 13,7 miliard korun

Vnější rovnováha nadále zůstává silnou stránkou české ekonomiky. Nejinak tomu bylo i v září, kdy zahraniční obchod skončil v přebytku 13,7 miliard korun. Meziročně došlo ke snížení přebytku o 5,0 miliard korun. Nicméně, jak už jsme si tento rok zvykli, přebytek je v porovnání s loňským zářím nižší. Z přebytku ukusují relativně rychle rostoucí dovozy. Jejich růst v září předstihl růst exportu, když exporty rostly o 1,8 procent meziročně, zatímco importy o 3,7 procent. Importy stimuluje silná vnitřní poptávka.

V samotném září se negativně projevily vysoké ceny ropy, které nominálně prohloubily deficit v obchodu s ropou a ropnými produkty. Opět se nedařilo obchodu s motorovými vozidly – na automobilový průmysl nepříznivě dopadají nové normy na měření emisí WLTP a některé automobilky nestihly homologovat svou produkci podle nových norem včas. Přebytek v obchodu s motorovými vozidly se snížil o 0,5 miliard korun.

Tento rok očekáváme přebytek obchodní bilance 114 miliard korun. Příští rok by měl přebytek obchodní bilance klesnout pod 100 miliard korun. 

Česká ekonomika Zahraniční obchod