Daně 

Zlomový rok 2020 a dotace

Aktuální programové období Operačního programu pro Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stanoveno na léta 2014 až 2020. Rok 2020 tak bude rokem zlomovým.

Do konce programového období je plánováno vyhlášení několika doposud úspěšných výzev.

Na počátku roku 2019 bude možné podávat žádosti o podporu ve výzvách Technologie pro začínající podnikatele a Technologie – Průmysl 4.0. Podávání žádostí bude pro tyto dvě konkrétní výzvy možno do května 2019.

Přibližně v polovině roku 2019 je plánováno otevření výzev Inovace (květen 2019) a Aplikace (červenec 2019). Další vyhlášení těchto výzev je poté plánováno na první kvartál roku 2020. V rámci plánovaných výzev Inovace je uvažováno o bonifikaci projektů zaměřených na problematiku sucha.

Do konce aktuálního programového období 2014-2020 je plánováno několik opatření. Jedná se především o novou aktivitu Pořízení digitálních technických map a zřízení tzv. uhelné platformy. Ta bude zaštiťovat uhelné regiony – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Těmto uhelným regionům bude umožněna vyšší míra čerpání finančních prostředků prostřednictvím dotací. V kontextu uhelné platformy je zamýšlena také výzva zaměřená na podporu cestovního ruchu v uhelných regionech.

V připravovaném programovém období 2021-2027 budou podporovány aktivity především z oblastí nízkouhlíkového hospodářství, úspor průmyslové energie a obnovitelných zdrojů energie, z oblastí průmyslu 4.0, digitální a chytré ekonomiky a oblasti účinného využívání zdrojů v rámci cyklické ekonomiky. Významným prvkem podpory budou v novém programovém období po roce 2021 finanční nástroje, tedy například půjčky, záruky, kapitálové vstupy a další.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right