Daně 

Změny DPH legislativy

Vláda schválila novelu zákona o DPH s navrhovanou účinností od ledna 2019. Oproti původnímu znění dochází k odložení změny v pravidlech pro zdaňování dotací z veřejných zdrojů tak, aby nová pravidla platila až od roku 2021.

Stejný odklad je navrhován i pro zákaz aplikovat DPH na nájem staveb a stavebních prostor prvotně určených pro bydlení. Novelu bude v další fázi schvalovacího procesu posuzovat Poslanecká sněmovna. Dále byl vládou ČR schváleno rozšíření 10% sazby DPH na vybrané dodávky zboží a služeb podléhající v současné době 15% sazbě daně. I tato novela byla předána Poslanecké sněmovně. Na úrovni EU legislativy pravděpodobně budou opět odloženy některé změny, které by měly podstatně zasáhnout způsob fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Aktuálně je jako rok zavedení změn navrhován až rok 2022.

Článek je součástí letního dvojčísla zpravodaje dReport 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right