Účetnictví 

Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS byly přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 29. listopadu 2019 Evropská komise přijala Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Společně s novelizovaným Koncepčním rámcem, který nabyl účinnosti vydáním dne 29. března 2018, rada IASB vydala také Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS. Dokument obsahuje úpravy IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 a SIC-32.

Ne všechny úpravy však aktualizují znění s ohledem na odkazy a citace z rámce tak, aby odkazovaly na novelizovaný Koncepční rámec. Některá znění jsou aktualizována pouze tak, aby upozornila, na kterou verzi Rámce odkazují (Rámec IASC přijatý radou IASB v roce 2001, Rámec IASB z roku 2010 nebo nový revidovaný Rámec z roku 2018), nebo aby informovala, že definice ve standardu nebyly aktualizovány pomocí nových definic obsažených v novelizovaném Koncepčním rámci.

Úpravy, které jsou ve skutečnosti aktualizacemi, jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později, dřívější použití je povoleno.

O novém Koncepčním rámci a souvisejících úpravách odkazů ve standardech IFRS jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v červnu a červenci 2018.

Zdroje: www.iasplus.com, Změny odkazů na koncepční rámec

IASB IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Účetní závěrka v době koronavirové

Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z toho, jak se nám den ze dne změnil svět. Z barevného světa blahobytu jsme se propadli do světa, kde se vyhýbáme osobnímu kontaktu, máme omezený pohyb a bojíme se o zdraví vlastní i svých blízkých. Mnozí i přes větší nebo menší obavy vnímají nastalou situaci také jako příležitost. Najednou jsme všichni a rychle začali komunikovat pomocí moderních technologií, pořádáme video nebo telekonference, skenujeme, mailujeme a zjišťujeme, že šanony plné papírů možná nejsou úplně potřeba. 

3. 4. 2020
Účetnictví 

Rada FASB vydává aktualizaci standardů související s reformou referenčních sazeb

Dne 12. března 2020 vydala americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetních standardů ASU č. 2020-04 „Usnadnění dopadů reformy referenčních sazeb na finanční výkaznictví”. Stejně jako Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která tak učinila v září 2019, FASB reaguje na plánovanou reformu sazeb IBOR, na plánované ukončení používání referenční sazby LIBOR ke konci roku 2021 a na dopad těchto změn na finanční účetnictví. Tato úprava standardu je platná od 12. března 2020 a bude platit omezeně, a to do 31. prosince 2022. 

24. 3. 2020