Daně 

Změny týkající se celních záruk u dočasného uskladnění a zvláštních celních režimů – DPH se nově nebude zajišťovat

Dne 15. března 2019 podepsal prezident republiky zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Jeho součástí je také dlouho očekávaná změna celního zákona, jež upravuje požadované zajištění celního dluhu u dočasného uskladnění a u zvláštních celních režimů (mimo režim tranzitu). Nově nebude celní správa požadovat zajištění DPH.

Předpokládáme, že tato změna bude účinná od 1. dubna 2019. Nová úprava se vztahuje také na situace, kdy zboží bude propuštěno ve prospěch neplátce DPH. Pouze v případě, kdy dovozcem bude tzv. nespolehlivý plátce DPH, případně nespolehlivá osoba, bude celní správa požadovat zajištění také dovozní DPH, tak jako je tomu doposud.

Existující povolení zvláštních režimů vydaná před 1. květnem 2016 (tedy ještě podle Celního kodexu Společenství), která dovolují zajišťovat související celní dluhy v menším rozsahu, by měla být nahrazena k 1. květnu 2019 novými povoleními v souladu s Celním kodexem Unie. Tato novela přichází za pět minut dvanáct, tak aby celní správa mohla vydat držitelům těchto režimů a provozovatelům dočasných skladů povolení nová, jež je nezatíží do takové míry potřebou vysokých celních záruk.

Článek je součástí zpravodaje dReport – březen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daňový balíček dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right