Daně 

Změny v administraci projektů OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo nový dokument Kategorizace typu změn projektu, a to s platností od 30. 10. 2018.

Nově vydaný dokument informuje žadatele a příjemce dotace o jednotlivých typech změn projektů a o tom, které z nich jsou povolené či nepovolené. Dokument dále poskytuje informace o potřebné administraci změn a lhůtách, do kdy je možné změny provádět, respektive podat žádost o změnu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
COVID-19  Daně 

COVID-19: Stabilizační balíček II, přehled stávajících opatření pro daňové poplatníky a úvěrový program COVID

Vláda zveřejnila další opatření pro daňové poplatníky a podnikatele v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie koronaviru (tzv. stabilizační a liberalizační balíček II). Část těchto návrhů podléhá schválení v Parlamentu, který by měl návrhy projednávat ve stavu legislativní nouze. Pro velké a střední podniky prozatím nebyla schválena zásadní opatření v oblasti daní. Většina změn se týká odkladu placení daní na rok 2021 či promíjení různých sankcí, ale efektivně nejde o žádné promíjení daňové povinnosti. Jako účinná pomoc podnikatelům se však jeví částečné proplácení mzdy – tzv. kurzarbeit či poskytování úvěrů. 

24. 3. 2020