Daně 

Změny v celním sazebníku pro rok 2022

Dne 29. 10. 2021 byl oficiálně zveřejněn společný celní sazebník platný pro rok 2022. Oproti předchozím letům přinese nový sazebník celou řadu změn. Ty se budou týkat nejen kódové části sazebníku, ale také jeho textové části. Budou tedy nastávat situace, kdy se při zachování stávajícího číselného kódu změní jeho rozsah. V praxi to bude znamenat, že některé výrobky budou muset být zařazeny do jiného kódu, a to i přes skutečnost, že stávající kód zůstane v platnosti i po Novém roce.

Od 1. 1. 2022 dojde ke změnám například u:

  • výrobků obsahujících tabák a výrobků určených k dodávání nikotinu do lidského těla;
  • chemických výrobků;
  • reagencií a testovacích sad;
  • výrobků ze dřeva;
  • obecných kovů a výrobků z nich;
  • strojů a přístrojů kapitoly 84 a 85;
  • osvětlení;
  • uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností.

Důvody těchto změn jsou různé, od snahy monitorovat určité produkty environmentálního významu přes změny související s technologickým vývojem a potřebami mezinárodního obchodu až po potřebu zjednodušit členění celního sazebníku.

Co to bude pro firmy v praxi znamenat?

Jak jistě víte, kódy celního sazebníku se uvádějí nejen při celním řízení, ale také v intrastatovém hlášení, popř. v jiných reportech. Z těchto důvodů vám doporučujeme zabývat se chystanými změnami co možná nejdříve, ideálně před prvním dovozem učiněným v roce 2022 nebo před podáním prvního intrastatového hlášení, ve kterém bude potřeba nové kódy již zohlednit. Jedině včasnou aktualizací se vyhnete průtahům při celním řízení, popř. riziku pozdního podání intrastatového hlášení.

Změny v celním sazebníku také mohou způsobit, že některé závazné informace nebo stanoviska k sazebnímu zařazení pozbydou k 1. 1. 2022 platnost, neboť hodnocené zboží již nebude možno být zařazeno do původně uvedeného kódu. Navíc změna v sazebním zařazení některých typů výrobků, jako jsou např. testovací sady či reagencie, budou mít dopad na výši sazeb DPH.

Rovněž pokud jste držiteli jakéhokoliv celního povolení, ve kterém je uveden kód celního sazebníku, je namístě ověřit, zda není potřeba povolení aktualizovat ve vztahu k uvedeným kódům celního sazebníku.

Jak vám můžeme pomoci?

Nevíte si se změnami rady? Potřebujete odborný pohled? Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám zaktualizovat seznam používaných kódů, aby vše odpovídalo nové legislativě platné od 1. 1. 2022 a vy jste tak byli na tyto změny včas připraveni.

Zahraniční obchod dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right