Nemovitosti  Daně 

Zvýšení daně z nemovitostí v Praze

Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy došlo ke zvýšení místního koeficientu z hodnoty 1 na hodnotu 2. Na základě zvýšení tohoto koeficientu dochází ke zvýšení daně z nemovitých věcí na dvojnásobek. Toto zvýšení má dopad zejména na daň z nemovitých věcí u kancelářských budov, nákupních center a ostatních komerčních prostor.

Pouze v případě bytových jednotek (a nebytových jednotek nepoužívaných k podnikání) ve vybraných městských částech (např. Praha 5, Praha 9) nemusí dojít ke dvojnásobnému zvýšení, neboť tyto vybrané městské části se rozhodly kompenzovat zvýšení místního koeficientu snížením koeficientu aplikovaného na jednotky, a tudíž zde může být dopad minimální nebo žádný.

Samotné změny koeficientů nezakládají povinnost pro podání daňového přiznání, vyšší daňová povinnost bude správcem daně automaticky zohledněna při výpočtu daně na aktuální rok. Informaci o dvojnásobné daňové povinnosti se tak nejspíše dozvíte až ze složenky zasílané správcem daně v průběhu května 2020.

Daně v nemovitostech Daň z nemovitých věcí Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right