Nemovitosti  Daně 

Zvýšení daně z nemovitostí v Praze

Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy došlo ke zvýšení místního koeficientu z hodnoty 1 na hodnotu 2. Na základě zvýšení tohoto koeficientu dochází ke zvýšení daně z nemovitých věcí na dvojnásobek. Toto zvýšení má dopad zejména na daň z nemovitých věcí u kancelářských budov, nákupních center a ostatních komerčních prostor.

Pouze v případě bytových jednotek (a nebytových jednotek nepoužívaných k podnikání) ve vybraných městských částech (např. Praha 5, Praha 9) nemusí dojít ke dvojnásobnému zvýšení, neboť tyto vybrané městské části se rozhodly kompenzovat zvýšení místního koeficientu snížením koeficientu aplikovaného na jednotky, a tudíž zde může být dopad minimální nebo žádný.

Samotné změny koeficientů nezakládají povinnost pro podání daňového přiznání, vyšší daňová povinnost bude správcem daně automaticky zohledněna při výpočtu daně na aktuální rok. Informaci o dvojnásobné daňové povinnosti se tak nejspíše dozvíte až ze složenky zasílané správcem daně v průběhu května 2020.

Daň z nemovitých věcí Přímé daně dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Firmy mohou využít změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů dle evropské směrnice

Od 1. ledna 2020 platí v EU novela směrnice o DPH, která přináší mimo jiné změnu pravidel pro vykazování dodávek do konsignačních skladů. Ta se týká plátců daně, kteří uskutečňují dodání zboží svým odběratelům do konsignačních skladů umístěných v jiných členských státech EU. Česká republika zatím nedotáhla implementační proces evropské směrnice do konce, a tak je v současné době na samotných plátcích daně, zda se jí budou řídit, nebo zda setrvají u v ČR dosud platných pravidel. 

20. 2. 2020