Daně 

Aktualizace dokumentů určených pro žadatele o dotaci

Jaké změny přináší aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK a aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele?

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK
Začátkem června byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, s účinností od 11. 6. 2018. Aktualizovaná pravidla přinášejí pouze jednu změnu, a to zrušení kapitoly 5.2 Informace o pokroku v realizaci projektu týkající se průběžného monitorování pokroku v jednotlivých projektech. Tento typ monitorovací zprávy, který musel být podáván jednou za kalendářní rok, vždy nejpozději k 31. 8., je tímto zrušen.

Aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele
Začátkem června byla vydána aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, s platností od 8. 6. 2018. Změna dokumentu spočívala v doplnění odstavce požadujícího doložení ručitelského prohlášení pro případy žadatele, v němž uplatňuje rozhodující vliv (vlastnický podíl vyšší než 50 %) subjekt splňující podmínku historie. K tomuto dokumentu byl dále vydán nový dokument s názvem Ručitelské prohlášení, který deklaruje, že ručitel uspokojí věřitele, pokud dlužník nesplní svůj závazek věřiteli.

žadatel o dotaci OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Chuť českých firem investovat do výzkumu a vývoje je velká, brzdou je ale nejasný výklad dotačních pravidel

Pro více než polovinu českých firem patří nejistota při posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či kontrolními orgány k největším problémům, které provázejí aktuální stav kolem posuzování dotací. Společnosti přitom do vlastního výzkumu a vývoje chtějí investovat, rok od roku toto číslo roste. Jak velká je ale jejich ochota investovat? A jaké překážky jim nejvíce ztěžují jejich činnost? Odpovědi hledal průzkum Deloitte a Technologické agentury ČR. 

14. 11. 2018