Daně 

Aktualizace dokumentů určených pro žadatele o dotaci

Jaké změny přináší aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK a aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele?

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK
Začátkem června byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, s účinností od 11. 6. 2018. Aktualizovaná pravidla přinášejí pouze jednu změnu, a to zrušení kapitoly 5.2 Informace o pokroku v realizaci projektu týkající se průběžného monitorování pokroku v jednotlivých projektech. Tento typ monitorovací zprávy, který musel být podáván jednou za kalendářní rok, vždy nejpozději k 31. 8., je tímto zrušen.

Aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele
Začátkem června byla vydána aktualizace dokumentu Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele, s platností od 8. 6. 2018. Změna dokumentu spočívala v doplnění odstavce požadujícího doložení ručitelského prohlášení pro případy žadatele, v němž uplatňuje rozhodující vliv (vlastnický podíl vyšší než 50 %) subjekt splňující podmínku historie. K tomuto dokumentu byl dále vydán nový dokument s názvem Ručitelské prohlášení, který deklaruje, že ručitel uspokojí věřitele, pokud dlužník nesplní svůj závazek věřiteli.

žadatel o dotaci OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019