Daně 

Aktualizace seznamu celních suspenzí a kvót

K 1. červenci 2022 vstoupila v platnost poslední aktualizace seznamu celních suspenzí a celních kvót. Jejich cílem je umožnit podnikům v EU dovážet suroviny, polotovary, součásti a případně také stroje, které nejsou dostupné na trhu EU, se sníženým nebo nulovým clem. Podniky tak mohou významně snížit náklady na clo z dovozu materiálu potřebného pro výrobu.

Seznam suspenzí a kvót se pravidelně aktualizuje dvakrát ročně. V současné době seznamy suspenzí a kvót čítají stovky položek, které se pravidelně rozšiřují. Suspenzi mohou využívat všichni dovozci bez ohledu na skutečnost, zda byla suspenze schválena na základě jejich žádosti. Taktéž kvótu může využít jakýkoliv dovozce, přičemž platí systém, kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě a má tak nárok na využití snížené nebo nulové celní sazby. Je proto vhodné provádět pravidelnou revizi, zda stávající suspenzi či kvótu lze využít pro dovoz vašich výrobků.

Navíc pokud je identifikováno, že suspenze či kvóta byla v platnosti v době již uskutečněného dovozu, lze dané zvýhodnění uplatnit také zpětně. Jinými slovy lze získat již zaplacené clo zpět.

Pokud se v aktuálních seznamech suspenzí a kvót vámi dovážené zboží nevyskytuje, lze o suspenzi či kvótu pro dané zboží, za splnění určitých podmínek, samostatně požádat.

Jak vám můžeme pomoci?

Naši celní specialisté poskytují následující služby:

  • poradenství v této oblasti;
  • asistence s přípravou žádosti o suspenzi či celní kvótu;
  • revize možnosti zpětného využití již platné suspenze a celní kvóty;
  • asistence se sestavením žádosti o vrácení již zapla­ceného cla v případě, že bude identifikována příležitost zpětného využití existující suspenze či kvóty a asistence při jednání s celní správou v této problematice.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right