Daně 

Aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK s platností od 25. 5. 2018. Oproti předchozímu harmonogramu došlo k upřesnění termínů vyhlášení výzev a termínů pro příjem žádostí.

Oproti předchozímu harmonogramu došlo k upřesnění termínů vyhlášení výzev a termínů pro příjem žádostí. Níže uvádíme informace k vybraným výzvám:

dotace Dotace a investiční pobídky MPO OP PIK
Daně 

Zavedení dodatečných cel na zboží pocházející z USA

V březnu 2018 zavedly USA na dobu neurčitou dodatečná cla pro dovozy určitých výrobků z hliníku (10 %) a oceli (25 %) za účelem ochrany domácích výrobců. Výjimku, která platila pro dané zboží pocházející z EU, Kanady a Mexika do 31. 5. 2018, se nepodařilo v rámci jednání s USA prodloužit. V reakci na skutečnost, že od 1. 6. 2018 podléhají dodatečným clům také dovozy z EU do USA, iniciovala EU zavedení obchodních protiopatření. 

20. 6. 2018
Daně 

Daňové správy v rámci střední Evropy zpřísňují své postupy

Finanční úřady napříč střední Evropou významně zpřísnily své postupy, a to jak ve vztahu k množství prováděných kontrol, tak i ke způsobu, jakým jsou tyto kontroly vedeny. Primární oblastí, na kterou se finanční úřady zaměřují, je oblast DPH a převodních cen. Ve většině zemí střední Evropy správci daně požadují po daňových subjektech při daňových kontrolách stále větší množství důkazních prostředků a začali svou pozornost zaměřovat také na nastavení procesů uvnitř společností. 

19. 6. 2018