Daně 

Aktuálně k implementaci ATAD v Chorvatsku

Chorvatské ministerstvo financí zahájilo připomínkové řízení návrhů daňových zákonů, které by mimo jiné měly zajistit soulad domácí legislativy se směrnicí EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) s účinností od 1. ledna 2019.

Nově navrhovaná pravidla, která se týkají omezení odčitatelnosti výpůjčních nákladů odvozených z půjček poskytnutých spojenými i nespojenými osobami, by měla být aplikována paralelně se stávajícími pravidly nízké kapitalizace omezující odčitatelnost úrokových nákladů vzniklých z půjček poskytnutých spojenými osobami.

Nová legislativa by měla rovněž zavést pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC rules) vztahující se na pasivní příjmy (včetně dividend, úroků nebo jiných příjmů z finančních aktiv, licenčních poplatků nebo jiných příjmů z duševního vlastnictví a příjmů z finančního leasingu), které jsou zdaněny v zahraniční jurisdikci s nízkou daňovou sazbou.

Další návrh zákona by rozšířil předmět dvacetiprocentní srážkové daně již uvalovanou na odměnu za služby poskytované dodavateli – nerezidenty v nespolupracujících jurisdikcích (na základě seznamu zpracovávaného EU) o dividendy a další podobné úhrady těmto osobám za předpokladu, že mezi Chorvatskem a nespolupracující jurisdikcí není účinná žádná daňová dohoda.

Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right