Daně 

Aktuálně k implementaci ATAD v Chorvatsku

Chorvatské ministerstvo financí zahájilo připomínkové řízení návrhů daňových zákonů, které by mimo jiné měly zajistit soulad domácí legislativy se směrnicí EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) s účinností od 1. ledna 2019.

Nově navrhovaná pravidla, která se týkají omezení odčitatelnosti výpůjčních nákladů odvozených z půjček poskytnutých spojenými i nespojenými osobami, by měla být aplikována paralelně se stávajícími pravidly nízké kapitalizace omezující odčitatelnost úrokových nákladů vzniklých z půjček poskytnutých spojenými osobami.

Nová legislativa by měla rovněž zavést pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC rules) vztahující se na pasivní příjmy (včetně dividend, úroků nebo jiných příjmů z finančních aktiv, licenčních poplatků nebo jiných příjmů z duševního vlastnictví a příjmů z finančního leasingu), které jsou zdaněny v zahraniční jurisdikci s nízkou daňovou sazbou.

Další návrh zákona by rozšířil předmět dvacetiprocentní srážkové daně již uvalovanou na odměnu za služby poskytované dodavateli – nerezidenty v nespolupracujících jurisdikcích (na základě seznamu zpracovávaného EU) o dividendy a další podobné úhrady těmto osobám za předpokladu, že mezi Chorvatskem a nespolupracující jurisdikcí není účinná žádná daňová dohoda.

Chorvatsko Mezinárodní zdanění
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019