Tereza Tomanová

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019
Daně 

Co nepodcenit při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Pro celou řadu společností připadá letos termín pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na 1. července. Článek níže shrnuje oblasti, ve kterých se podle našich zkušeností často chybuje, upozorňuje na aktuální judikaturu a přináší i krátké shrnutí vybraných oblastí, které by neměly uniknout vaší pozornosti v souvislosti s poslední novelou zákona o daních z příjmů („ZDP“). 

2. 5. 2019
Daně 

Výklad skutečného vlastnictví Soudním dvorem EU

Dne 26. února 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodnutí v šesti případech (jde o společně projednávané případy C-116/16 a C-117/16 a společně projednávané případy C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16) týkajících se dánského zdanění dividend a úroků srážkovou daní a koncepce skutečného vlastnictví v kontextu směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích. 

17. 4. 2019
Daně 

Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) – aktuální stav (nejen) v ČR

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zajímají snad každý subjekt, kterému plynou zisky z více zemí a který chce předejít tomu, aby byl jeho zisk zdaněn ve více jurisdikcích. MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část těchto smluv o zamezení dvojího zdanění a může vést ke vzniku nové daňové povinnosti. 

21. 3. 2019
Daně 

Evropská unie: Aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní

Dne 12. března 2019 aktualizovali ministři financí zemí EU seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Aktualizace byla nezbytná, jelikož řada zemí provedla změny svých zákonů a daňových systémů tak, aby byly v souladu s mezinárodními standardy. Během celého procesu je posuzováno celkem 92 jurisdikcí, a to na základě tří kritérií: daňová transparentnost, řádná správa a řízení a skutečná ekonomická aktivita, včetně jednoho indikátoru, kterým je existence nulové daně z příjmu právnických osob. Podle poslední aktualizace podniklo 60 zemí kroky pro rozptýlení obav Komise a více než 100 škodlivých režimů bylo eliminováno. 

20. 3. 2019