Tereza Tomanová

Daně 

Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) – aktuální stav (nejen) v ČR

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění zajímají snad každý subjekt, kterému plynou zisky z více zemí a který chce předejít tomu, aby byl jeho zisk zdaněn ve více jurisdikcích. MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část těchto smluv o zamezení dvojího zdanění a může vést ke vzniku nové daňové povinnosti. 

21. 3. 2019
Daně 

Evropská unie: Aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní

Dne 12. března 2019 aktualizovali ministři financí zemí EU seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Aktualizace byla nezbytná, jelikož řada zemí provedla změny svých zákonů a daňových systémů tak, aby byly v souladu s mezinárodními standardy. Během celého procesu je posuzováno celkem 92 jurisdikcí, a to na základě tří kritérií: daňová transparentnost, řádná správa a řízení a skutečná ekonomická aktivita, včetně jednoho indikátoru, kterým je existence nulové daně z příjmu právnických osob. Podle poslední aktualizace podniklo 60 zemí kroky pro rozptýlení obav Komise a více než 100 škodlivých režimů bylo eliminováno. 

20. 3. 2019
Daně 

Velká Británie: zdanění digitálních služeb

Klíčová opatření ovlivňující skupiny s vlastníky mimo Velkou Británii navrhovaná v rámci projednávání rozpočtu dne 29. října 2018 zahrnují zavedení 2% daně z příjmů plynoucích z digitálních služeb od dubna 2020, která se bude vztahovat na skupiny s globálními výnosy z těchto činností přesahujícími 500 mil. GBP ročně, a příjmy vytvořenými ve Velké Británii přesahujícími 25 mil. GBP. 

6. 12. 2018