Kateřina Krchnivá

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2019]

SDEU došel k závěru, že belgický režim osvobození od daně porušuje směrnici EU o mateřských a dceřiných společnostech. Nově zřízená komise nyní vyhodnocuje pravidla pro zdanění nadnárodních podniků v Nizozemsku. Na základě nedávného rozhodnutí spolkového daňového soudu v Německu je možné osvobodit splácení kapitálu též u dceřiných společností se sídlem mimo EU. Evropská komise zahájila důkladnou revizi rozhodnutí týkajících se zvýhodněného režimu, která byla vydána v Belgii mezi lety 2005 až 2014. 

18. 10. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019
Daně 

Výklad skutečného vlastnictví Soudním dvorem EU

Dne 26. února 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodnutí v šesti případech (jde o společně projednávané případy C-116/16 a C-117/16 a společně projednávané případy C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16) týkajících se dánského zdanění dividend a úroků srážkovou daní a koncepce skutečného vlastnictví v kontextu směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích. 

17. 4. 2019
Daně 

Evropská unie: Aktualizace seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní

Dne 12. března 2019 aktualizovali ministři financí zemí EU seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Aktualizace byla nezbytná, jelikož řada zemí provedla změny svých zákonů a daňových systémů tak, aby byly v souladu s mezinárodními standardy. Během celého procesu je posuzováno celkem 92 jurisdikcí, a to na základě tří kritérií: daňová transparentnost, řádná správa a řízení a skutečná ekonomická aktivita, včetně jednoho indikátoru, kterým je existence nulové daně z příjmu právnických osob. Podle poslední aktualizace podniklo 60 zemí kroky pro rozptýlení obav Komise a více než 100 škodlivých režimů bylo eliminováno. 

20. 3. 2019
Daně 

Celoplošné řešení pro zdanění digitálních služeb v nedohlednu?

Strategie OECD pro zdanění příjmů založená na dvou pilířích byla projednávána na březnovém summitu v Paříži. Výsledkem březnového jednání rady ECOFIN je odmítnutí návrhu Evropské komise na zdanění příjmů z digitálních služeb ze strany Finska, Švédska a Irska. Francie, Itálie a Španělsko se v roce 2019 chystají zavést národní pravidla pro zdanění příjmů z digitálních služeb. 

19. 3. 2019