Daně 

Aktuálně k implementaci ATAD

Návrh novely zákona o daních z příjmů, který je součástí vládního balíčku novel daňových zákonů, jejímž primárním cílem je implementovat od 1. ledna 2019 Evropskou směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem – ATAD, čeká v Poslanecké sněmovně na projednání v prvním čtení.

Začíná se tak vznášet otazník nad tím, zda návrh novely stihne projít celým legislativním procesem do konce roku. Finanční správa s ohledem na komplexitu nových ustanovení implementované směrnice (zejména definici a výpočet uznatelnosti úroků a finančních nákladů z půjček, CFC pravidla aj.) připravuje metodiku, kde by postup dle nových ustanovení a definice měly být detailněji popsány a vysvětleny na konkrétních příkladech. Zatím není jisté, jakou formu bude metodika mít, ani kdy by ji finanční správa měla zveřejnit.

Další vývoj budeme i nadále sledovat. Blíže se tomuto tématu budeme věnovat v rámci našeho pravidelného webcastu 2. října.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

ATAD dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right