Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI) [srpen 2020]

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování.

Bližší informace k dané problematice jsme vám již přinesli v článku Směrnice DAC 6: Nová povinnost dopředu oznamovat finančním úřadům některé transakce. V České republice byla směrnice implementována v rámci implementačního balíčku, resp. sněmovního tisku č. 572, který byl 14. srpna 2020 publikován ve Sbírce zákonů a účinnosti nabyde 1. září 2020.

V návaznosti na blížící se nabytí účinnosti zákona vydalo Ministerstvo financí 19. srpna 2020 tiskovou zprávu, v rámci které potvrzuje záměr využít možnosti poskytnuté EU pro prodloužení lhůt pro oznamování prostřednictvím nařízení vlády. Tento návrh Ministerstvo financí již předložilo vládě k projednání. Nabytí účinnosti nařízení se předpokládá v průběhu září.

Lhůty pro oznámení by dle návrhu nařízení vlády měly být následující:

  • u přeshraničních uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), nejpozději do 28. 2. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), nejpozději do 30. 1. 2021;
  • u přeshraničních uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl již realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Doporučujeme ověřit, nakolik může tato nová povinnost dopadat i na vaši společnost, a případně zvážit nezbytná opatření a nastavení interních procesů.

Směrnice DAC 6
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Blíží se legislativní proces zavedení daně z digitálních služeb do finále?

Uplynuly již téměř tři měsíce od posledního posunu v legislativním procesu implementace daně z digitálních služeb. Za poslední počin lze považovat usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2020. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení schválila, a to bez připomínek v rozsahu pozměňovacího návrhu, kterým se sazba daně z digitálních služeb snižuje ze 7 % na 5 %. 

21. 9. 2020