Daně 

Aktuální harmonogram výzev OP PIK

V tabulce níže uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených či v blízké době vyhlašovaných výzev OP PIK, včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

* MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Harmonogram dotací OP PIK Dotace a investiční pobídky Operační program dReport zpravodaj