Daně 

Aktuální harmonogram výzev OP PIK

Stále probíhá příjem žádostí do několika programů OP PIK. V tabulce níže proto uvádíme aktuální harmonogram již vyhlášených výzev, včetně termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých programech.

*MSP –  malý a střední podnik, VP – velký podnik

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right