Články od autora: Antonín Weber

Daně 

Poslední výzvy a dotační příležitosti v OP PIK v končícím programovém období 2014–2020

V aktuálně již dobíhajícím programovém období 2014–2020 je ještě stále otevřeno několik zajímavých výzev, z nichž mohou žadatelé čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 3,5 mld. Kč. Níže uvádíme bližší popis a parametry jednotlivých výzev z programu Úspory energie. 

20. 1. 2021
Daně 

Vyhlášení prvních výzev v Modernizačním fondu

S ohledem na strategii Green Deal směřující k CO2 neutrální Evropě se jak Evropská unie, tak Česká republika snaží podporovat investice spojené s ochranou životního prostředí a klimatu, nízko emisní energetikou a dalšími oblastmi. Za tímto účelem byly vytvořeny zcela nové dotační zdroje, jako je Modernizační Fond, Just Transition Fond, Fond obnovy či nové operační programy pro následující programové období 2021–2027. Prvním programem, který právě zahájil příjem předběžných žádostí, je Modernizační fond. 

1. 12. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových výzev v programech zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda na mimořádném jednání ve středu 14. října schválila několik dotačních programů pro podporu podniků a podnikatelů působících v hospodářských odvětvích, která jsou nejvíce postižena koronavirovou pandemií. Jedná se o prodloužení stávajících programů či o přípravu programů nových, jako jsou COVID – Kultura, COVID – Nájemné, COVID – Bus či COVID – Sport II. Celkem tak bude z těchto programů mezi podniky a podnikatele rozděleno 3,45 mld. Kč. 

21. 10. 2020
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Během září oznámila Technologická agentura České republiky plánované vyhlášení v pořadí již 4. veřejné soutěže programu TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů, jejichž cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci je pak zaměřen na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu přesahujícím 1 mil. Kč. 

20. 10. 2020
Daně 

Výzvy OP PIK pro období 2014–2020 v oblasti digitální transformace a úspory energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy zaměřené na digitální transformaci a snížení energetické náročnosti podniků. Jedná se o výzvy Technologie – Průmysl 4.0 a Úspory energie. Uchazeči mohou v rámci jednotlivých výzev čerpat dotace na své projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 2,5 mld. Kč. 

19. 10. 2020
Daně 

Vyhlášení posledních výzev OP PIK v programovém období 2014–2020

Začátkem září došlo k vyhlášení očekávaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se zejména o poslední výzvy zaměřené na výzkumné a vývojové aktivity, z nichž mohou uchazeči čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až desítek mil. Kč. To z nich činí velmi zajímavý prostředek zejména na podporu investičních, ale i provozních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto, ale i dalších podzimních výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 10 mld. Kč. Níže uvádíme bližší popis a parametry jednotlivých výzev z programů Aplikace, Inovace a Potenciál.  

18. 9. 2020