Daně 

Aktuální stav projednávání daňového balíčku

Druhé čtení návrhu zákona, jež má novelizovat různé daňové zákony (tzv. daňový balíček, sněmovní tisk 206) by mělo být zařazeno na pořad 24. schůze sněmovny, která má probíhat od 4. prosince 2018.

Jak jsme již předeslali v předchozích vydáních a na našem pravidelném webcastu, je pravděpodobné, že do konce roku se návrh zákona nestihne schválit. Aktuálně se řeší, jaká by měla být účinnost změn, které jsou obsaženy v původním návrhu. Z doposud načtených pozměňovacích návrhů, které jsou dostupné k návrhu zákona na webových stránkách Poslanecké sněmovny (lhůta pro jejich předložení byla do 14. listopadu), není komplexní přístup zatím zcela zřejmý.

Ministerstvo financí připravuje a diskutuje (mimo jiné i s Komorou daňových poradců) návrh na posunutí účinnosti jednotlivých ustanovení, ze kterého prozatím vyplývá, že některé změny by nabyly účinnosti po schválení zákona
(případně od dalšího měsíce následujícího po jeho vyhlášení), jiné by platily až pro další zdaňovacího období po nabytí účinnosti zákona. Vývoj podrobně sledujeme a podrobněji shrneme stav daňového balíčku (a účinnosti patřičných ustanovení) po druhém čtení.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daňový balíček Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right