Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj.

Krizový balíček

Asi nejdiskutovanější návrh poslední doby je tzv. krizový balíček (sněmovní tisk č. 874). Kromě snížení sazeb daně silniční nebo DPH nám v oblasti ZDP přináší koncepční změnu ve formě možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně. Období pro uplatnění daňové ztráty se tedy rozšiřuje ze současných 5 zdaňovacích období následujících po jejím vzniku také o 2 zdaňovací období, která vzniku daňové ztráty předcházejí. Za tato 2 předcházející období však bude možné daňovou ztrátu uplatnit pouze do souhrnné výše 30 mil. Kč. Krizový balíček podepsal prezident dne 19. června 2020. Připomínáme, že dle přechodných ustanovení mají nová pravidla platit pro daňové ztráty stanovené za období, které skončilo ode dne 30. června 2020.

Implementační balíček

Další návrh, který se v legislativním procesu zdárně posouvá, je tzv. implementační balíček (sněmovní tisk č. 572). Tento návrh přináší v oblasti ZDP pouze drobné změny, a to terminologické úpravy v oblasti mezinárodního zdaňování a zpřesnění týkající se implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Implementační balíček je však dobré sledovat, protože obsahuje nová pravidla pro oblast DPH se souhrnným názvem quick fixes a také implementaci další evropské směrnice DAC VI v oblasti oznamování přeshraničních uspořádání. Tento návrh již prošel projednáváním v Poslanecké sněmovně a míří do Senátu.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Co však v Poslanecké sněmovně aktuálně nezaznamenalo zásadní posun, je návrh na zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí jsou spojeny úpravy ZDP zasahující do oblasti fyzických osob, a to konkrétně prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let a zrušení možnosti uplatňovat odpočty úroků z hypotéky z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Tento návrh není projednáván ve stavu legislativní nouze, a tak zůstává po druhém čtení v Poslanecké sněmovně.

Zmínili jsme pouze ty nejzásadnější návrhy týkající se daní z příjmů. Je však třeba připomenout, že  legislativním procesem prochází řada dalších návrhů z různých oblastí, více či méně souvisejících s koronavirovou krizí, a obě naše komory Parlamentu tak mají program poměrně nabitý. Až blízká budoucnost nám tedy ukáže, v jaké formě budou navrhované změny platit.

Daně v nemovitostech Směrnice DAC 6 ATAD Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right