Daně 

Aktuální vývoj v oblasti mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění

Se začátkem nového roku přinášíme aktuální informace o stavu nebo výhledu nových smluv o zamezení dvojímu zdanění. Hlavními tématy jsou v tomto období především nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem a se Senegalem.

První důležitá novinka se týká již zmíněné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Bangladéšem, která je v platnosti od 15. ledna 2021. Od 1. ledna 2022 se začala provádět ustanovení této smlouvy v praxi.

V legislativním procesu je také smlouva o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem. V tomto případě však budou ratifikační postupy na obou stranách dokončeny až v letošním roce – ustanovení této smlouvy by se tak v praxi uplatňovala až od dalšího roku.

Přehled aktuálních smluv o zamezení dvojímu zdanění najdete na webu Ministerstva financí ČR.

Dvojí zdanění Mezinárodní zdanění
Daně 

Elektromobilita a její daňové dopady

S narůstajícím počtem elektromobilů na tuzemských silnicích se stále častěji setkáváme s otázkou, jak správně daňově ošetřit pořízení a instalaci dobíjecích stanic z pohledu zaměstnavatele a v některých případech i z pohledu zaměstnance. Zapotřebí je rovněž nastavit metodiku pro sledování a následné daňové vypořádání soukromé spotřeby elektřiny u služebních elektromobilů, případně kompenzace zaměstnanci, pokud využívá svůj soukromý elektromobil rovněž pro pracovní účely. 

25. 1. 2022
Daně 

První výzvy z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje první výzvy z Národního plánu obnovy (NPO), jejichž vyhlášení je očekáváno v průběhu února. NPO si klade za cíl oživit prostřednictvím dotační podpory ekonomiku a pomoci s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. Mezi další cíle NPO patří pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílení produktivity a dosažení udržitelnosti. Pro financování tzv. zelených projektů plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uvolnit prostředky do výzev, které uvádíme v následující tabulce. 

25. 1. 2022