Technologie 

Bourání neviditelných bariér v IT. Nedostatek žen ve vedoucích pozicích v oblasti informačních technologií

O diverzitě se ve společnostech často diskutuje, v nejvyšším vedení však ženy stále dostatečně zastoupeny nejsou. Stejné je to v oblasti technologií, kde se však situace pomalu mění a ženy se prosazují stále více. Jak jsou vnímány a jaké mají unikátní schopnosti?

Podle tohoto průzkumu může větší diversita společnostem pomoci v boji proti nedostatku technických talentů. Týmy s inspirativními lídry, bez ohledu na pohlaví, mohou totiž do společností přilákat IT zaměstnance a zároveň je udržet. To může znamenat konkurenční výhodu.

Ženy ve vedoucích pozicích: zajímavosti ze studie

  • Podle studií, které kombinují osobnostní testy s hloubkovými rozhovory, mají ženy lepší přesvědčovací schopnosti, jsou asertivnější a ochotnější riskovat. Své kolegy ovlivňují v oblasti emocionální inteligence, interpersonálních dovedností, empatie a flexibility.
  • Aby ženy byly považovány za efektivní vůdce, musí prokazovat jak citlivost, tak i sílu, zatímco mužům stačí dávat najevo pouze sílu.
  • Ženy s tzv. mužským způsobem řízení jsou vnímány jako málo vřelé a jejich podřízení jsou pak méně ochotní vyhovět jejich žádostem.
  • Podle respondentů není mezi ženami a muži ve vedoucích pozicích rozdíl – ženy mají pouze lepší organizační schopnosti a lepší schopnost vyjadřovat zájem. Obecně řečeno: jejich úspěch je považován za výsledek tvrdé práce a učení se z chyb.

Ze studií vyplývá, že se ženy zaměstnané v IT mohou cítit izolovaně, trpí neflexibilním pracovním prostředím a nepoměrem mezi platy mužů a žen. Následkem těchto faktorů v IT kultuře může být vysoká fluktuace – až 27 % žen v oblasti technologií vnímá tyto aspekty jako hlavní důvod odchodu ze zaměstnání. Ženám se navíc IT kariéra obtížně propojuje se založením a rozrůstáním rodiny. Kritickým obdobím je pak mateřská dovolená, kdy musejí po návratu do zaměstnání budovat kariéru od začátku.

Jak podpořit diversitu v IT?

  • Vytvořte v IT inkluzivnější kulturu – v takovém prostředí mohou být zaměstnanci autentičtí. Daří se jim bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, sexuální orientaci aj.
  • Zaplňte management a vedoucí pozice vysoce výkonnými ženami – společnosti by měly proaktivně identifikovat ženy s vysokou výkonností již v rané fázi jejich kariéry. To může pomoci zajistit, aby měly k dispozici program rozvoje (kariérní mapy, vzdělávací a rozvojové plány, mentoring, příležitosti získat zkušenosti).

Za jednu z největších bariér v rozvoji kariéry považují ženy v oblasti technologií také nedostatek ženských mentorů. Ti, společně se seniorními kolegy, mohou přitom pomoci ženy inspirovat a dále rozvíjet. Počet žen mezi vedoucími pracovníky postupně přibývá, a právě ony mohou působit jako mentorky a pomáhat dalším generacím.

Jak vidí problematiku žen v technologických pozicích Senta Čermáková, která se v Deloitte zaměřuje na rozvoj strategických projektů firmy i akceleraci startupů? “Být vidět” pro mě není kritériem úspěchu,“ říká v rozhovoru.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right