Daně 

Brexit z imigračního pohledu

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) Evropskou unii na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020. Z ní vyplývá, že občanům UK momentálně pobývajícím v České republice budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

V případě, že občan UK…

  • … legálně pobýval nebo byl zaměstnán v ČR před 31. 12. 2020, může zde nadále pracovat nebo může změnit zaměstnání, případně začít studovat nebo podnikat, a to samé platí pro jeho rodinné příslušníky. V tomto případě doporučujeme na ministerstvu vnitra požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Důkazní břemeno leží na cizinci a musí následně prokázat, že zde opravdu pobýval/pracoval (např. pracovní smlouvou, nájemní smlouvou atd.).
  • … byl vyslán do ČR před 31. 12. 2020 a vyslání pokračuje, musí si vyřídit pracovní povolení. To na žádost cizince vystaví příslušný úřad práce.
  • … dojíždí do ČR za prací (tzv. přeshraniční pracovník), lze si požádat na příslušném úřadu práce o vydání osvědčení. Pokud se cizinec rozhodne v ČR usadit, lze požádat o potvrzení o přechodném pobytu.
  • … má v ČR již přechodný nebo trvalý pobyt, bude potřeba, aby si v období od srpna 2021 do srpna 2022 vyměnil svou pobytovou kartičku za biometrickou.
  • … má v plánu v ČR pracovat, studovat nebo dlouhodobě pobývat, hledí se na něj jako na občana třetí země, tj. je potřeba, aby si vyřídil příslušné pobytové a pracovní oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Další pravidla:

  • Britové mohou nově od 1. 1. 2021 přicestovat v rámci bezvízového styku v režimu 90/180, nicméně v souvislosti s pandemií doporučujeme sledovat aktuální ochranná opatření upravující podmínky pro vstup (nejen) cizinců na české území.
  • V rámci krátkodobých obchodních návštěv se cizinec může zapojit do různých aktivit (např. schůzek, konzultací, veletrhů, výstav, provádět instalace atd.). V tomto případě doporučujeme vždy dopředu zkoumat povahu plánované činnosti, neboť existují případy, kdy bude nutné mít pracovní povolení.

Vzhledem k současným ochranným opatřením doporučujeme začít s přípravou žádosti o české vízum včas, zvláště s přihlédnutím k omezené kapacitě českého konzulátu v Londýně i délce českého imigračního procesu.

Na služební cestu nebo na studium do Velké Británie?

Češi a ostatní občané EU mohou pobývat ve Velké Británii až po dobu 6 měsíců. Do 30. 9. 2021 se pro vstup mohou prokazovat platným občanským průkazem, následně bude nutné mít cestovní pas. Účelem vycestování ovšem musí být pouze turistika nebo návštěva rodiny.

V rámci krátkodobých obchodních návštěv je nutné posoudit plánovou činnost, neboť v některých případech bude nutné vyřídit příslušné pracovní a pobytové oprávnění.

V případě, že se chystáte na jazykový kurz, můžete jej absolvovat v rámci bezvízového styku v délce do 6 měsíců. Pokud zvažujete delší studium, např. univerzitu nebo jednoletý výměnný pobyt, je nutné zažádat o studentské vízum.

Britský bodový imigrační systém (PBS – points-based immigration system) platí od 1. 1. 2021 nově i pro občany EU žádající o britské dlouhodobé vízum.

Brexit aktuálně Imigrace dReport zpravodaj Brexit

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right