Články od autora: Eva Drhlíková

Daně 

Brexit z imigračního pohledu

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) Evropskou unii na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020. Z ní vyplývá, že občanům UK momentálně pobývajícím v České republice budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení. 

20. 1. 2021
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020
COVID-19 

Těžký život pendlerů pokračuje: opět nová pravidla

Rozvoj přeshraniční spolupráce je jednou z priorit České republiky i příhraničních regionů. Boj proti pandemii a nová pravidla zavedená českou vládou v souvislosti s omezením přeshraničního cestování je ovšem velkým zásahem do života mnoha lidí. Pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) platí od 27. dubna 2020 opět nová pravidla pro překračování hranic se sousedními státy ČR. 

29. 4. 2020
COVID-19 

Těžký život pendlerů: nová pravidla platná po Velikonocích

Rozvoj přeshraniční spolupráce je jednou z priorit České republiky i příhraničních regionů. Boj proti pandemii a nová pravidla zavedená českou vládou v souvislosti s omezením přeshraničního cestování jsou ovšem velkým zásahem do života mnoha lidí. Pro přeshraniční pracovníky (tzv. pendlery) platí od 14. dubna 2020 opět nová pravidla pro překračování hranic se sousedními státy ČR. Opatření ale zavádějí také jiné státy. Abyste se v nich snadněji zorientovali, připravili jsme pro vás novou COVID-19 digitální mapu s aktuálními informace o cestovních omezeních, karanténě a imigračních procesech po celém světě. 

16. 4. 2020