Daně 

Červnové novinky z DPH

V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových pravidel. GFŘ dokončuje práce na metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu vydávání a distribuce voucherů. A co je nového u SDEU? Nejen o tom se dočtete v červnových novinkách.

Názor Komise EU ke změnám od 1. 1. 2020

V souvislosti se změnami podmínek přeshraničního obchodování se zbožím v rámci EU od ledna 2020 vydala Komise EU materiál s popisem vybraných aspektů nových pravidel. Komentuje především podmínky pro použití call-off stock zjednodušení (ztráty zboží, vznik provozovny pro účely DPH), přiřazení přepravy při intrakomunitárních dodávkách (využití triangulace u více subjektů v řadě, role registrace zákazníka k DPH) či otázku určení osob, které mohou vypracovávat důkazy o takové přepravě. Komise EU se snaží velmi striktní podmínky evropské legislativy vyložit relativně vstřícně, nicméně je otázkou, do jaké míry lze volně pracovat s jednoznačně znějícím legislativním textem. V souvislosti s tím upozorňujeme též na to, že Ministerstvo financí ČR připravuje příslušnou novelu zákona o DPH s navrhovanou účinností od ledna 2020. V současné době je ukončeno vnější připomínkové řízení.

Informace GFŘ

Generální finanční ředitelství  (GFŘ) dokončuje práce na metodické informaci, která by se měla týkat DPH režimu vydávání a distribuce voucherů. Některé názory uvedené v této informaci budou pravděpodobně vnímány jako kontroverzní (vrácení peněz při reklamaci zboží uhrazeného voucherem, povinnost vrátit odpočet daně v případě nevyužitého voucheru), ovšem některé nejspíše budou odborníky z oboru vítány (řešení režimu přenesené daňové povinnosti, nezdanění částek nad hrazených voucherem nad rámec ceny apod.). V nejbližší době ještě budou zapracovány další připomínky účastněných.

Generální finanční ředitelství v rámci jednání na Koordinačním výboru zaujalo odmítavý postoj k fungování takových sdružení, ve kterých si jednotliví účastníci nerozdělují rovnoměrně příjmy a výdaje (náklady a výnosy). Dle názoru GFŘ pouhé rozdělení příjmů nepostačuje k tomu, aby byla naplněna podstata smlouvy o sdružení. Jde o názor, který by mohl mít dalekosáhlé dopady na fungování sdružení v ČR.

Judikatura SDEU

V případu C-185/18 Oro Efectivo Soudní dvůr připustil, že lze aplikovat i jiné daně hrazené z obratu, pokud nenaplňují základní znaky DPH (systém odpočtů, všeobecnost). Ukazuje se, že digitální daň z obratu, o jejímž zavedení ministerstvo financí v současnosti uvažuje, legislativě v oblasti DPH pravděpodobně nijak neodporuje.

Názor generálního advokáta v případu  C-42/18 Cardpoint potvrzuje, že osvobození pro operace týkající se plateb a převodů nelze rozšiřovat na služby provozování bankomatů, ačkoli jsou pro výběry peněz zcela zásadní. Je přitom možné, že v praxi některé subjekty takové služby osvobozují, neboť se domnívají, že zajišťují klíčový prvek v převodu peněz. Konečné slovo v dané věci bude mít soudní dvůr. S ohledem na analýzu provedenou generálním advokátem si však lze těžko představit, že by dospěl k odlišnému závěru.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Ministerstvo financí GFŘ SDEU dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right