Daně 

Novinky z oblasti DPH – červen

Co nového je v oblasti DPH? Přečtěte si o rozhodnutí Soudního dvora EU i o novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Judikatura Soudního dvora EU
Rozhodnutí v případu C-81/17 Zabrus dokládá, že správce daně nemá právo odmítnout nárok na odpočet daně uplatňovaný v rámci dodatečných daňových přiznání, pokud jsou splněny veškeré hmotněprávní podmínky pro jeho uplatnění. Otevírá se tak otázka, zda si plátce může vybírat zpětně zdaňovací období, za které odpočty daně uplatní.

Generální advokát Soudního dvora (GA) ve svém stanovisku k případu C-249/17 – Ryanair přichází s novým pohledem na možnost uplatnit nárok na odpočet z pořízením a držbou obchodních podílů tam, kde nejsou příslušné dceřiné společnosti poskytována zdanitelná plnění. Dle názoru GA nárok na odpočet daně může být za určitých okolností přesto uplatněn, což do jisté míry odporuje předchozí judikatuře SDEU. Je nejisté, zda jeho pohled bude Soudním dvorem převzat.

Novela zákona o DPH
Novela zákona o DPH s navrhovanou účinností od ledna 2019 byla předána k dalšímu projednání vládě ČR. Novela byla doplněna o další zásadní změnu týkající se zdanění dodávek zboží s montáží osobou neusazenou v ČR. Jestliže budou dodavatel i odběratel plátci, bude dodavatel povinen dodávku fakturovat včetně české DPH (do konce roku 2018 by dodávka byla předmětem samovyměření odběratelem).

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

 

Soudní dvůr EU SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right