Daně 

České soudy vydaly první rozsudky ke zdanění kryptoměn

Krajský soud v Brně se poprvé zabýval otázkou zdanění prodeje kryptoměn z hlediska daně z příjmů fyzických osob. K problematice se vyjádřil v rozsudcích č. j. 30 Af 41/2020-49 ze dne 24. března 2022 a č. j. 30 Af 29/2020-48 ze dne 17. února 2022.

Předmětem sporů bylo posouzení, zda prodej bitcoinů za českou měnu podléhá osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. ze) zákona o daních z příjmů, tedy že se jedná o kurzový zisk vyplývající ze směnárenské činnosti.

Správní orgány (správce daně a Odvolací finanční ředitelství) stanovily, že bitcoin je nutné považovat za jinou věc, neboť podle občanského zákoníku je věcí vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. S ohledem na to, že bitcoin má virtuální podstatu, správní orgány jej označily za nehmotnou movitou věc. Směna bitcoinu za peníze je tak dle soudu zdanitelným ostatním příjmem dle zákona o dani z příjmů.

Krajský soud: Bitcoin nejsou peníze

Dále se správní orgány zabývaly tím, zda by prodej bitcoinů mohl podléhat osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. ze) zákona o dani z příjmů. Daňový poplatník – žalobce tvrdil, že na bitcoiny je třeba nahlížet jako na cizí měnu, nikoliv nehmotný majetek, a tudíž že lze příjem z prodeje bitcoinů považovat za kurzový zisk vyplývající ze směnárenské činnosti. Krajský soud však s argumenty daňového poplatníka nesouhlasil a podpořil názor správce daně, který je formulován také v nedávno vydané Informaci k daňovému posouzení transakcí s kryptoměnami. Dle soudu nelze bitcoin považovat za peníze ani cizí měnu, neboť není státem uznáván, nemá žádnou autoritu, která by jej regulovala, a nedisponuje hmotnou existencí, což potvrdilo i stanovisko České národní banky ze dne 10. února 2014. Proto je prodej bitcoinů, ale i jiných kryptoměn považován za prodej nehmotné movité věci, který je svou podstatou pro fyzickou osobu zdanitelným příjmem.

Krajský soud tedy žalobu zamítl a daňovému poplatníkovi doměřil daň z příjmů fyzických osob z prodeje bitcoinů za českou měnu. Tyto první judikáty jsou tak potvrzením toho, že kryptoměny jsou fenoménem dnešní doby a že je třeba při obchodování s nimi zvažovat i daňové aspekty.

Přímé daně Kryptoměna dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right