Daně 

Cestování cizinců nejen o prázdninách

V České republice se blíží čas letních prázdnin a s tím také spojený velký pohyb cizinců v rámci dovolenkových destinací. Jaká jsou pravidla pro cestování cizinců v rámci schengenského prostoru a mimo něj? Na co se připravit a na co si dát pozor? Nejdůležitější pravidla pro cestování cizinců najdete v našem článku.

Cestování cizinců, kteří v České republice pobývají na základě dlouhodobých i krátkodobých povolení k pobytu, v rámci bezvízové styku anebo jsou držiteli trvalého pobytu, se řídí přesnými pravidly.

Cestování občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem

Cizinci s vízovou povinností musí pro cestování v rámci schengenského prostoru (včetně Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska) disponovat platným cestovním dokladem (pasem) a platným povolením k pobytu vydaným Českou republikou, které je opravňuje k návštěvě ostatních zemí schengenského prostoru. Tento pobyt nesmí přesáhnout 90 dnů a může být pouze turistický, tudíž plně vyhovuje účelu dovolené.

Překlenovací štítek

V případě, že na období cestování vychází prodloužení pobytu a cizinec již nemá platnou kartičku pobytu, bude k cestování potřebovat tzv. překlenovací štítek. Ten potvrzuje tzv. fikci pobytu jak uvnitř schengenského prostoru, tak při cestování mimo schengenský prostor a v celé Evropské unii. Překlenovací štítek lze obdržet na počkání u Odboru azylové a migrační politiky MV ČR po doložení podkladů ke své plánované zahraniční cestě – např. rezervaci letenek. Štítek je zdarma a cizinec nemá povinnost jím disponovat na území ČR.

Cestování občanů třetích zemí na základě krátkodobých víz a na bezvízový styk

Při pobytu na základě krátkodobých (schengenských) víz je cestování také snadné. Při cestování je zapotřebí mít u sebe platný cestovní pas a krátkodobé vízum v podobě vylepeného štítku v pase. Pobyty jsou v takovýchto případech omezeny dobou 90 dní v každých 180 dnech, zároveň se dny v rámci schengenského prostoru sčítají. Před vypršením 90 dnů cizinec musí schengenský prostor opustit. Informace o počtu zbývajících dnů lze v případě pochybností ověřit v tzv. schengenské kalkulačce.

Při cestování na bezvízový styk, tzn. pro občany třetích zemí nepodléhajících vízové povinnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1806, lze přicestovat na území členských států schengenského prostoru bez víza a strávit na tomto území (včetně České republiky) až 3 měsíce v období půl roku ode dne prvního vstupu. K cestování plně dostačuje platný (biometrický) cestovní pas. V některých vybraných případech lze pobyt na území České republiky v rámci bezvízového styku prodloužit i nad 3 měsíce, nicméně zde platí, že je zapotřebí ověřit si informace o prodlouženém pobytu na základě jednotlivých bilaterálních smluv o bezvízovém styku mezi konkrétními státy.

Pro cestování do zemí v rámci EU, které jsou mimo schengenský prostor, jako je Bulharsko, Rumunsko a Kypr, vízum také není potřeba, a to v případě, že má cizinec vydané povolení k pobytu Českou republikou nebo jiným státem EU. Výjimku představuje Irská republika, kam je potřeba vízum zařídit, pokud se na vás nevztahuje dohoda o bezvízového styku. Zvláštní pravidla se vztahují i na cesty do Velké Británie, a to zejména po jejím vystoupení z Evropské unie.

Cestování občanů EU a rodinných příslušníků občanů EU

Občané EU mohou stejně jako čeští občané cestovat do jakékoli země EU a do dalších destinací, a to bez nutnosti zařizovat víza. Většina turistických destinací má pro krátké turistické pobyty pro občany EU výjimku z vízové povinnosti, případně se vízum rychle vyřídí na letišti při příjezdu. Do zemí EU lze cestovat bez cestovního pasu, stačí tudíž platný občanský průkaz. K cestování a pobytu v maximální délce do 30 dnů v zemích Balkánského poloostrova, jako je Černá Hora nebo Albánie, rovněž postačuje platný občanský průkaz.

Rodinný příslušník občana EU, občan třetí země s platným pobytovým oprávněním, může cestovat po zemích schengenského prostoru po dobu max. 90 dnů. Při cestování si nesmí zapomenout svou pobytovou kartu a cestovní pas. Oblíbená destinace Chorvatsko je od začátku roku 2023 rovněž členem schengenském prostoru, tudíž občané třetích zemí s pobytem v České republice mohou bez dalších omezení cestovat i tam.

Cestování držitelů dočasné ochrany

Občané Ukrajiny, kteří po vypuknutí války zamířili do zemí Evropské unie, mohou na základě biometrického pasu pobývat na území schengenského prostoru po dobu maximálně 90 dní během 180 dní. Držitelé dočasné ochrany se mohou pohybovat po zemích EU po dobu 90 dnů jako turisté a rovněž mohou cestovat na Ukrajinu nebo do jiné třetí země a zase zpět (tzn. dočasná ochrana nebude zrušena). Pozornost je třeba zvýšit u občanů, kteří nejsou státními příslušníky Ukrajiny a kteří získali dočasnou ochranu jako rodinní příslušníci občanů Ukrajiny. Na základě udělené dočasné ochrany mohou také cestovat po zemích schengenského prostoru, nemají ale nárok na cestování na biometrický pas tak jako samotní občané Ukrajiny.

Doporučení na závěr: je zapotřebí pamatovat na to, že při cestování do zemí mimo schengenský prostor platí pro každý stát jiná pravidla. Pro více informací doporučujeme navštívit webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR či webové stránky zastupitelského úřadu, kde lze nalézt aktuální informace o dané zemi a o specifických pravidlech cestování.

Jaké jsou navrhované změny v zákoně o pobytu cizinců

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Jaké jsou navrhované změny v zákoně o pobytu cizinců
Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right