Deloitte živě 

Ministr zdravotnictví: Sdílení dat napříč celým systémem

Více než 99,9% dostupnost systému, který zajišťuje chod elektronického receptu, a pouze dvě hodiny výpadku za celý loňský rok. To jsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha čísla, která dokládají, že elektronizace může fungovat i v tomto oboru.

Ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch byl jedním z přednášejících na lednové konferenci Deloitte zaměřené na budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. Mimo jiné na ní řekl, že jeho resort chce nabídnout služby a řešení, které budou pro uživatele tak výhodné, že je budou chtít sami přijmout. Cílem je vytvořit nový systém, v němž se například pacienti a lékaři snadno dostanou k výsledkům vyšetření i kompletní zdravotní dokumentaci. „Systém musíme nastavit tak, aby byl pro lékaře i pacienty co nejméně zatěžující. Problémem e-receptu byl přístup do systému, který byl velmi komplikovaný, nebylo to úplně dobře promyšleno. Právě tohle by měla odstranit elektronická identita lékaře,“ připomněl Adam Vojtěch.

Než by ale ministerstvo něco striktně nařizovalo, raději už od začátku počítá se systémem dobrovolnosti. „Pokud chceme mít k dispozici lékařský záznam a mít v něm všechna data, musí se do něj zapojit všichni, jinak by to nedávalo smysl. Ti, kdo se do systému dobrovolně nepřihlásí, tak v dlouhodobém horizontu nebudou na trhu zdravotních služeb konkurenceschopní. Tlak ze strany pacientské veřejnosti poskytovatele donutí, aby se adaptovali sami,“ doplnil Adam Vojtěch.

Pacient, zdravotník i poskytovatel v novém systému

Jak konkrétně budou z elektronizace zdravotnictví těžit pacienti? Především se snadno dostanou ke své kompletní zdravotnické dokumentaci a k výsledkům svých vyšetření. A k nim pak pochopitelně i další odborníci, čímž odpadne zdlouhavý popis anamnézy od dětství u každého specialisty. Součástí systému by měl být i přehled poskytovatelů zdravotní péče a jejich kapacit.

Jednodušší přístup k dokumentaci pacientů zase zdravotnickému personálu ušetří čas a sníží administrativní zátěž, lékaři snadno získají přehled o všech proběhlých vyšetřeních a jejich výsledcích. Součástí bude i bezplatná elektronická identita. V neposlední řadě jsou pak součástí systému poskytovatelé, kteří podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ocení jasně nastavená pravidla pro vytváření, vedení a sdílení elektronické dokumentace.

Základní pilíře digitalizace zdravotnictví

SDÍLENÍ DAT
Ve zdravotnictví jich je spoustu, doposud ale nejsou sdílena napříč systémy. Když přijdete ke specialistovi, musíte vyjmenovat svou rodinnou anamnézu, dětské nemoci i všechny další potíže. Pokud zapomente nebo ztratíte zprávu s výsledky, nový doktor se k nim automaticky nedostane, musíte se vrátit k původnímu specialistovi. Anebo vyšetření podstoupit znovu. Sdílení dat by měl být hlavní benefit nového systému, ať už jde o léky, nežádoucí účinky, dosavadní průběh vyšetření nebo například výsledky zobrazovacích metod.

KOORDINOVANÉ AKTIVITY
Základním předpokladem pro fungování systému je sladění dosavadních nekoordinovaných aktivit veřejné správy, zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. A vytvořit důvěryhodné prostředí. S tím je pochopitelně spojena i otázka ochrany dat. Ministr Adam Vojtěch chce do legislativy zahrnout oblast elektronizace zdravotnictví a zároveň respektovat existující procesy a role ve zdravotnictví. A ty modifikovat jen v nezbytných případech.

JASNÁ PRAVIDLA
Celý e-health systém musí mít jasná pravidla – prozatím chybí ta, která by nastavila standardy i ochranu, a to jak pro zdravotníky, tak i pacienty. Cílem je tedy nastavit standardy pro vedení, aktualizaci a archivaci elektronické dokumentace. A pochopitelně také oprávnění, kdo údaje může vidět, sdílet a dále s nimi nakládat. Ministr Adam Vojtěch ale na konferenci Deloitte řekl, že cílem není budovat žádná velká úložiště, žádného „big brothera“. „Víme, že tohle je věc, která není přijímána úplně pozitivně, ani si nemyslíme, že je to nutné. Chceme pouze vytvořit infrastrukturu mezi sdílením dat, ale data se nebudou shromažďovat na centrálním úložišti,“ dovysvětlil Adam Vojtěch, který je v zavádění nového systému optimistický. Elektronizace zdravotnictví v tomto kontextu by podle něj mohla nastat už v roce 2020.

Projděte si další články z konference Deloitte Budoucnost farmaceutického průmyslu a zdravotnictví, podívejte se na naši aktuální studii, která shrnuje trendy pro rok 2019.

Deloitte LSHC konference Digitalizace Data
Deloitte živě 

SFTR – poslední krok k transparentnosti transakcí s cennými papíry (nový reporting nad rámec MIFID II, MIFIR a EMIR)

V reakci na finanční krizi v roce 2008 věnovali (nejen) evropští regulátoři mnoho úsilí na snížení systemického rizika a posílení finanční stability. Za svůj hlavní cíl si vytyčili vnést více světla do oblasti stínového bankovnictví a zvýšit transparentnost fungování finančních trhů jako takových i vůči klientům. 

17. 4. 2019
Deloitte živě 

Měření skutečného dopadu podnikání

Je všeobecně známo, že úspěch společnosti nelze měřit jen podle zisku a výnosů. Každý podnik zanechává důležitou stopu v ekonomice, společnosti a prostředí, kde rozvíjí své iniciativy. Dle studie mezi manažery projektů společenské odpovědnosti z roku 2015 požaduje většina finančních ředitelů zveřejňování nefinančních výsledků a věnují se pozorněji skutečnému dopadu každého podnikatelského provozu. Uvědomují si totiž, jakou odpovědnost vůči společnosti jejich firma má. Průzkumy mezi mileniály naznačují, že podle většiny mladých lidí je právě teď ideální doba k tomu, aby se podnikatelé ukázali jako tvůrci změn k lepšímu. 

16. 4. 2019
Deloitte živě 

Startupy jsou jako ti největší super hrdinové. Ještě lepší než Tony Stark a Hulk dohromady, zaznělo na SWCS

Startup World Cup & Summit (SWCS) navštívilo ve středu 10. dubna v pražském Kongresovém centru přes 1100 účastníků. Ti si kromě regionálního a evropského finále vyslechli celou řadu světových CEO, byznysmenů, zakladatelů startupů nebo investorů. Největší ohlas mezi účastníky SWCS měli šéf aplikace Strava James Quarles a generální ředitel české antivirové společnosti Avast Vincent Steckler. Quarles i Steckler plnému sálu prezentovali nejenom své úspěchy, ale i nezdary. Protože je v pořádku dělat chyby, a když je neděláte, nesnažíte se dost. 

15. 4. 2019