Deloitte živě 

Konference Deloitte řešila problémy i výzvy českého zdravotnictví

Nedostatek sester, lékařů a studentů medicíny a jejich následný odchod do zahraničí, práce přesčas u zdravotníků, nízký podíl HDP na zdravotnictví, nízké platy a mzdy. To jsou podle lékaře Josefa Veselky nejpalčivější problémy českého zdravotnictví. Řešení?

V lednu proběhla v Praze konference Deloitte Budoucnost farmaceutického průmyslu, která se kromě výzev v ČR zabývala i trendy ve zdravotní péči z globálního pohledu. Mezi účastníky byli vedle zástupců společnosti Deloitte i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a přednosta Kardiologické kliniky 2. LFUK a FN Motol Josef Veselka.

Výzkumu v ČR chybí mezinárodní spolupráce

Zatímco v jiných oborech jsou mileniálové ambiciózní a nejraději by firmu rovnou vedli, ve zdravotnictví je to jinak. Podle Josefa Veselky pouze 11 % českých mediků-mileniálů touží po tom, aby se stali lídry. A do toho nestoupá ani počet studujících medicíny. „Proč se tak děje? V tomto případě to není problém samotných aplikantů, ale systému. V posledních letech se nám hlásí na lékařskou fakultu asi 2 tisíce lidí, vezmeme jich ale asi jen 200, přitom klidně bychom jich mohli brát 400. A teď na to někdo řekne: to by klesla kvalita. To si ale nemyslím. Mezi uchazeči jsou jen malé rozdíly,“ uvedl jeden z příkladů současné praxe Josef Veselka.

Další klíčovou kapitolou je pak výzkum. „České zdravotnictví a výzkum bych přirovnal k českému sportu – až na výjimky sice získáváme medaile v marginálních sportech, chybí nám ale mezinárodní spolupráce, v tomhle jsme absolutně nekonkurenceschopní,“ zdůraznil Josef Veselka a pokračoval: „Bez mezinárodní spolupráce ale výzkum nemá žádný praktický význam. Klíčová je podpora osobností, nikoliv projektů, tedy těch, kteří o ně žádají. Pokud je to obráceně, není rozdělování peněz spravedlivé.“

Nízké náklady ve zdravotnictví nejsou dlouhodobě udržitelné

Zdravotnictví z ekonomického pohledu bylo dalším tématem, kterého se ujal analytik Václav Franče z Deloitte. „Je to stabilní odvětví, s relativně nižšími výnosy, ale s nízkým rizikem. Budoucnost je dána demografickým vývojem, populace bude stárnout, to je nevyhnutelné. Zatímco pro veřejné finance je to negativní zpráva, protože zvyšující se náklady v tomto odvětví budou představovat zátěž, pro zdravotnictví samotné je to naopak pozitivum,“ připomněl Václav Franče.

České zdravotnictví je podle analytiků stabilním odvětvím, s relativně nižšími výnosy, ale současně s nízkým rizikem. „Dlouhodobě to ale není udržitelné, protože personál donekonečna nebude chtít brát platy, které teď bere, a pochopitelně do hry vstoupí již zmíněné stárnutí populace, které u nás zatím nepokročilo tak, jako v západních zemích. Do roku 2060 u nás průměrný věk dosáhne na 47 let (aktuálně je 42 let). Tím pádem poroste poptávka po zdravotních službách,“ uzavřel Václav Franče.

Farmaceutický průmysl a jeho výzvy

Karen Taylor, ředitelka Deloitte Centre for Health Solutions v UK, shrnula farmaceutický průmysl z globálního pohledu následovně: „Jde o složité a fragmentované regulační prostředí, které se snaží udržet krok s exponenciálními změnami v medicíně, vědě a technologii, zatímco chrání bezpečnost pacientů. A současně je to nejvíce regulované prostředí vůbec. Ale to je logické – vždyť zdravotnictví má dopad na naše zdraví.“

Mezi klíčové výzvy pro tento segment pak patří fakt, že například vývoj nových léků je složitým, časově náročným a nákladným procesem. Budoucnost výzkumu a vývoje navíc ovlivňuje vývoj dalších moderních technologií (umělá inteligence, strojové učení, robotická automatizace procesů). Sice se zvyšuje počet chronicky nemocných, současně ale průmysl bojuje s omezeným rozpočtem na zdravotní péči, které mají následný dopad na výdaje farmaceutických společností. Zvyšuje se navíc tlak na financování léků pro léčbu vzácných onemocnění.

Chcete se o tématu dozvědět více? Projděte si naši studii Budoucnost regulace farmaceutického průmyslu v roce 2025 nebo se seznamte s trendy, který ovlivní zdravotní péči v roce 2019.

Deloitte LSHC konference Zdravotnictví Farmaceutický průmysl Výzkum
Deloitte živě 

Senioři na setkání Deloitte 3XO klubu trénovali odhalování podvodných e-mailů

Každý, kdo má vlastní e-mailovu schránku, se někdy setkal s podvodným e-mailem. Ačkoliv procento úspěšnosti takových útoků je malé, jednou ze skupin, která je takovými útoky nejvíce ohrožena, jsou senioři. A právě proto pro ně pořádáme náš Deloitte 3XO klub, jehož cílem je poprat se s technologiemi a nástrahami moderní doby. Dokázali byste i vy spolehlivě poznat klamavý e-mail? 

10. 10. 2019
Deloitte živě 

Deloitte pomáhá České asociaci pro vzácná onemocnění se zpracováním účetnictví a mezd

Pomoc druhým má smysl, a proto se i my v Deloitte věnujeme nejrůznějším dobročinným projektům. Jedním z nich je i spolupráce s Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Této neziskové organizaci poskytujeme bezúplatně služby zejména z oblasti účetnictví, které si nemá kapacitu obstarat sama. Víte, jaké jsou odlišnosti ve způsobech účtování u neziskovek oproti běžným podnikům? Nebo že existují speciální předpisy, které účetnictví takových organizací přímo upravují? Na tyto a další otázky jsme ptali našeho týmu pro outsourcing podnikových procesů. 

30. 9. 2019
Deloitte živě 

Na dalším setkání Deloitte KidsXO klubu děti ochutnaly jídlo budoucnosti

S neustále rostoucím počtem obyvatel světa stoupá mimo jiné i spotřeba jídla. Standardní zdroje a způsoby produkce potravy přestávají stačit, a to je nejvyšší čas pro hledání alternativ. Jak se budeme v budoucnu stravovat? Budeme jíst maso vypěstované v laboratořích? Nebo se hlavní položkou našeho jídelníčku stane hmyz? Těmto otázkám jsme se věnovali v rámci našeho zářijového setkání klubu KidsXO pro děti od 8 let, jehož hlavním tématem byla budoucnost jídla. 

24. 9. 2019