Deloitte živě 

ČNB: Další výrazné snížení úrokových sazeb

Bankovní rada ČNB se rozhodla snížit úrokové sazby znovu o 50 bazických bodů. Hlavní dvoutýdenní repo sazba klesne na 5,25 %. Prostor k rychlému snižování sazeb otevřel návrat inflace k dvouprocentnímu inflačnímu cíli. Přesto je ČNB se snižováním úrokových sazeb pozadu. Současné ekonomické situaci a prognóze inflace by odpovídaly úrokové sazby zhruba o jeden procentní bod nižší.

Inflace ve spotřebitelských cenách se poslední dva měsíce drží přesně na hodnotě inflačního cíle, tedy na 2 %. Pomalu se jí blíží také jádrová inflace. Ta je sice stále o něco vyšší, nicméně vejde se do tolerančního pásma kolem inflačního cíle. Při očekávané stabilizaci inflace na nízkých hodnotách by měla pokračovat „normalizace“ měnové politiky. Část žádoucího uvolnění měnových podmínek odpracoval směnný kurz. Nominální efektivní kurz koruny je nyní asi o 6 % slabší než před rokem. Prostor pro snížení úrokových sazeb je ovšem stále výrazný. Nyní jde jen o to, jak rychle ho centrální banka využije.

Zde je na místě poznamenat, že úrokové sazby vyšší, než ekonomika nyní potřebuje, mají značné makroekonomické náklady. Při anemickém oživení růstu HDP a negativních zprávách z průmyslu není prostor pro další zbytečné chyby v měnové politice.

Makroekonomické novinky Komentáře Davida Marka

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right