Daně 

Co bude s novelou daňového řádu?

Návrh novely daňového řádu byl projednán Senátem ČR a vrácen s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Ta však novelu zamítla. Mezi nejzásadnějšími pozměňovacími návrhy Senátu byla zejména změna způsobu zahájení daňové kontroly.

Dle znění postoupeného sněmovnou by daňová kontrola byla zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Senát ale navrhl, aby takto mohla být daňová kontrola zahájena pouze v případě, pokud správce daně začne bez zbytečného odkladu činit úkony směřující ke zjištění daňové povinnosti nebo k prověření tvrzení daňového subjektu. V opačném případě by daňová kontrola byla zahájena právě až dnem, kdy správce daně tyto úkony skutečně provede. Fakticky by tedy proces zahájení daňové kontroly měl být zachován v podobném režimu, jako je tomu dnes.

Zároveň Senát navrhl vypuštění kontroverzní změny fikce dne doručení platebního výměru daňovému subjektu a s tím související prodloužení lhůty pro vrácení daňového odpočtu DPH z 30 na 45 dnů. V mezidobí byl z důvodu pandemie koronaviru navržen speciální zákon obsahující zvláštní úpravu ohledně zachování 30denní lhůty pro výplatu nadměrného odpočtu na DPH po dobu roku 2020.

Na základě pozměňovacího návrhu by se pak do daňového řádu mohl vrátit institut maximální délky, po kterou se uplatní úrok z prodlení, na 5 let, tedy institut, který daňový řád dříve znal.

Poslanecká sněmovna však při projednání dne 22. dubna 2020 neschválila návrh novely daňového řádu ani v jednom ze dvou možných znění a návrh proto nebyl přijat. Osud novely daňového řádu je tedy nejistý.

Daňový řád Daňová kontrola dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right