Daně 

Co bude s novelou daňového řádu?

Návrh novely daňového řádu byl projednán Senátem ČR a vrácen s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Ta však novelu zamítla. Mezi nejzásadnějšími pozměňovacími návrhy Senátu byla zejména změna způsobu zahájení daňové kontroly.

Dle znění postoupeného sněmovnou by daňová kontrola byla zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Senát ale navrhl, aby takto mohla být daňová kontrola zahájena pouze v případě, pokud správce daně začne bez zbytečného odkladu činit úkony směřující ke zjištění daňové povinnosti nebo k prověření tvrzení daňového subjektu. V opačném případě by daňová kontrola byla zahájena právě až dnem, kdy správce daně tyto úkony skutečně provede. Fakticky by tedy proces zahájení daňové kontroly měl být zachován v podobném režimu, jako je tomu dnes.

Zároveň Senát navrhl vypuštění kontroverzní změny fikce dne doručení platebního výměru daňovému subjektu a s tím související prodloužení lhůty pro vrácení daňového odpočtu DPH z 30 na 45 dnů. V mezidobí byl z důvodu pandemie koronaviru navržen speciální zákon obsahující zvláštní úpravu ohledně zachování 30denní lhůty pro výplatu nadměrného odpočtu na DPH po dobu roku 2020.

Na základě pozměňovacího návrhu by se pak do daňového řádu mohl vrátit institut maximální délky, po kterou se uplatní úrok z prodlení, na 5 let, tedy institut, který daňový řád dříve znal.

Poslanecká sněmovna však při projednání dne 22. dubna 2020 neschválila návrh novely daňového řádu ani v jednom ze dvou možných znění a návrh proto nebyl přijat. Osud novely daňového řádu je tedy nejistý.

Daňový řád Daňová kontrola dReport zpravodaj
Daně 

Lhůta pro stanovení daně nemůže být delší než 10 let ani v případě daňových ztrát

V květnu jsme informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, který odmítl praxi finanční správy spočívající v prodlužování lhůty pro stanovení daně tzv. řetězením daňových ztrát. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tuto svou judikaturu navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům běhu lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v nichž vznikla nebo mohla být uplatněna daňová ztráta. 

5. 8. 2020
Daně 

Oliver na cestách: vyslání do Mnichova. Aneb co je psáno, to je dáno, bez papírů to nepůjde

Administrativa a související papírování jsou málokdy příjemnou záležitostí. Říkáme tomu byrokracie (či mnohem hůře) a většina z nás se tomu snaží vyhnout. Ne tak když řešíte zdanění zaměstnanců, tady je naopak papírování výhodou a přítelem. V dalším díle seriálu Oliver na cestách nahlédneme na začátek procesu a povíme si, co všechno je potřeba k tomu, aby zaměstnanec mohl být vyslán do zahraničí. Náš Oliver se chystá do Německa. 

4. 8. 2020
Daně 

Tým BPS v Deloitte: účetní, daňové a mzdové služby „pod jednou střechou“

Účetní závěrky, daňová přiznání, výkazy pro Intrastat, daňové poradenství, mzdová a personální agenda…, to vše si mohou firmy buď zajišťovat interně, nebo si mohou najmout externího dodavatele. V Deloitte poskytuje klientům outsourcing těchto služeb tým BPS (Business Process Solutions). V něm před čtyřmi lety zakotvila Lucie Stančíková, dnes senior účetní a daňová poradkyně, která pracuje v Deloitte již celkem pět let a říká, že to byla láska na první pohled. Co ji na práci v Deloitte nejvíce baví, jak své zkušenosti z praxe zúročila během studia a co všechno práce v BPS obnáší? 

30. 7. 2020