Daně 

Co bude s novelou daňového řádu?

Návrh novely daňového řádu byl projednán Senátem ČR a vrácen s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Ta však novelu zamítla. Mezi nejzásadnějšími pozměňovacími návrhy Senátu byla zejména změna způsobu zahájení daňové kontroly.

Dle znění postoupeného sněmovnou by daňová kontrola byla zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Senát ale navrhl, aby takto mohla být daňová kontrola zahájena pouze v případě, pokud správce daně začne bez zbytečného odkladu činit úkony směřující ke zjištění daňové povinnosti nebo k prověření tvrzení daňového subjektu. V opačném případě by daňová kontrola byla zahájena právě až dnem, kdy správce daně tyto úkony skutečně provede. Fakticky by tedy proces zahájení daňové kontroly měl být zachován v podobném režimu, jako je tomu dnes.

Zároveň Senát navrhl vypuštění kontroverzní změny fikce dne doručení platebního výměru daňovému subjektu a s tím související prodloužení lhůty pro vrácení daňového odpočtu DPH z 30 na 45 dnů. V mezidobí byl z důvodu pandemie koronaviru navržen speciální zákon obsahující zvláštní úpravu ohledně zachování 30denní lhůty pro výplatu nadměrného odpočtu na DPH po dobu roku 2020.

Na základě pozměňovacího návrhu by se pak do daňového řádu mohl vrátit institut maximální délky, po kterou se uplatní úrok z prodlení, na 5 let, tedy institut, který daňový řád dříve znal.

Poslanecká sněmovna však při projednání dne 22. dubna 2020 neschválila návrh novely daňového řádu ani v jednom ze dvou možných znění a návrh proto nebyl přijat. Osud novely daňového řádu je tedy nejistý.

Daňový řád Daňová kontrola dReport zpravodaj
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020
Daně 

Smluvní volnost při zaměstnávání cizinců

Dočasná nezaměstnanost, převedení na jinou práci, neplacené volno. Mnohdy zapomenutá ustanovení zákoníku práce byli zaměstnavatelé nuceni s ohledem na současnou situaci opět oprášit. Zaměstnanci nechtějí přijít o práci, a proto obě strany hledají vzájemně vyhovující řešení. Smluvní volnost v mezích zákoníku práce má však své hranice i v zákonu o pobytu cizinců. Pojďme si shrnout, na co je potřeba myslet při úpravě pracovních poměrů cizinců, kteří zde pobývají za účelem výkonu práce. 

25. 5. 2020