Daně 

Co chystá novela zákona o DPH?

Ministerstvo financí ČR představilo první návrh novely zákona o DPH, která by měla být (až na výjimky) účinná od 1. ledna 2019. Novela by měla kompletně přepracovat pravidla pro opravy základu daně či pro možnost snížení DPH v případě nedobytných pohledávek. Zavádí speciální režimy zdanění poukázek na odběr zboží/služeb a implementuje tak příslušnou směrnici EU.

Další implementací evropských pravidel je zavedení nových postupů pro elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani. Změny by se měly dotýkat specificky i finančního sektoru (nová definice finančního leasingu, uplatnění osvobození v případě nezávislých seskupení osob), či oblasti týkající se nemovitostí (zahrnutí určitých prací na nemovitosti do režimu povinné/dobrovolné úpravy odpočtu daně, nemožnost zatížit daní pronájmy prostor určených k bydlení). Mezi změny mající všeobecný dosah dále patří například striktnější přístup k vystavování daňových dokladů a jejich doručování.

K novele zákona o DPH jsou v současné době zpracovávány připomínky odborné i laické veřejnosti, se kterými by se mělo Ministerstvo financí ČR následně vypořádat a předložit danou novelu k dalšímu legislativnímu procesu.

DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right