Daně 

Co se změnilo od 2. srpna 2021 pro cizince dlouhodobě pobývající v Česku?

Po dvou letech jsme se dočkali další novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů s tím souvisejících předpisů. Pojďme si krátce shrnout, k jakým hlavním změnám došlo a koho se týkají.

1. Výměna průkazu – sbohem papírové doklady

Pro rodinné příslušníky občanů EU je stanovena povinnost výměny stávajících dokladů za nové, biometrické doklady. Pozor, platnost všech nebiometrických dokladů skončí dne 3. 8. 2023, tedy doporučujeme změnu učinit dříve než později! Výměna stávajících dokladů za nové, biometrické doklady je bezplatná. Nová biometrická kartička se vám také lépe vejde do peněženky…

2. Občané EU

Pokud se občan EU rozhodne požádat o potvrzení o přechodném pobytu, nově se tomuto potvrzení říká osvědčení o registraci. To správní orgán vystaví standardně na 10 let a nemění se ani formát dokladu, tj. skládací knížka ve formátu A6 bez biometrických údajů. Nově tento úkon podléhá správnímu poplatku ve výši 200 Kč.

3. Zpoplatnění některých žádostí

Správní poplatek ve výši 200 Kč je nově zaveden i pro rodinné příslušníky občanů EU a pro žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU. Nezapomeňte, že veškeré správní poplatky lze hradit pouze v podobě kolkových známek, na platební terminály si budeme muset bohužel ještě pár let počkat.

4. Brexit

Občané Velké Británie, kteří v Česku pobývali před brexitem a mají zde přechodný nebo trvalý pobyt, si musí do 31. 8. 2022 vyměnit svou „skládací knížku“ za biometrický doklad. Stejně tak musí učinit i jejich rodinní příslušníci.

5. Komplexní zdravotní pojištění

Cizinci nespadající do systému veřejného zdravotního pojištění (případně se na ně uplatní jiná výjimka) mají povinnost uzavřít do 90 dnů od vstupu na území ČR cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče. To bude možné nově uzavřít pouze s Pojišťovnou VZP, a.s., odpadá tudíž práce s porovnáváním ceny a rozsahu pokrytí mezi jednotlivými pojišťovnami. Cestovní zdravotní pojištění sjednané před 2. srpnem 2021 zůstane v platnosti i do budoucna.

6. Novorozenci v systému veřejného zdravotního pojištění

Nově bude pojištěncem veřejného zdravotního pojištění také dítě narozené matce cizince s dlouhodobým pobytem. V systému nicméně bude miminko pouze do konce kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dní věku. Tedy pokud např. čekáte přírůstek do rodiny 20. 9. 2021, do 30. 11. 2021 bude dítě v systému veřejného zdravotního pojištění. Nezapomeňte ho nahlásit do 8 dnů od narození příslušné zdravotní pojišťovně a také za novorozence pojištění zaplatit. Následně bude mít dítě komplexní zdravotní pojištění.

7. Blízký a vzdálený rodinný příslušník občana EU

Zákon o pobytu cizinců nově rozlišuje mezi blízkými a vzdálenými rodinnými příslušníky. Mezi vzdálené rodinné příslušníky zákon řadí nesezdané páry (druh, družka), osoby, u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě vyžadují osobní péči daného občana EU apod. Těmto vzdálených rodinným příslušníkům doporučujeme výměnu dokladu ještě dříve, neboť pokud to nestihnou do 31. 8. 2022, nezůstane jim zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých.

8. Změna některých náležitostí pro podání žádosti

Kromě zavedení správních poplatků se mění i náležitosti pro vzdálené rodinné příslušníky. Ti nově musí prokazovat příjmy a komplexní zdravotní pojištění.

Zákon o pobytu cizinců se spolu s daňovým řádem řadí mezi nejsložitější právní předpisy. Jazyková bariéra, byrokracie, dlouhé čekací lhůty, neustále se měnící podmínky pro příjezd do Česka, to vše zamotá hlavu nejednomu cizinci. Nebojte se své problémy svěřit do rukou našich odborníků!

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj Brexit
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021