Poradenství 

Connected planning: jak na chytré finanční plánování a analýzy?

Žijeme ve světě, v němž technologie usnadňují každý náš krok. Jejich prostřednictvím objednáváme věci z e-shopů, odpovídáme na pracovní maily, sledujeme vývoj cen akcií na burze anebo se přihlašujeme do internetového bankovnictví. To v oblasti finančního plánování a analýzy (FP&A) to ale vypadá, jakoby se doba zastavila v 90. letech 20. století. Navzdory technologickému boomu ovlivňujícímu jiné sféry života je totiž stále patrné, že nejrozšířenějším a často jediným programem využívaným k práci s daty je Microsoft Excel. Jak zefektivnit finanční procesy a podnikové plánování?

Odlišme se, plánujme chytře!

Finanční plánování budgetů, forecastů nebo jiných podnikových procesů je to, co si patrně každý představí, když se řekne FP&A. Vytvoření takového plánu je vždy zodpovědná a náročná práce. Plánování obvykle obnáší dlouhé přípravy a nekonzistentní informace. Ty si pak vybírají svou daň v podobě neaktuálnosti a nepřesnosti dat. Jelikož jsou informace ve výsledku už několik měsíců staré, není daný proces dostatečně adaptivní pro změny. V důsledku nepřesných výsledků pak vzrůstá frustrace s FP&A, čímž firma celkově ztrácí. V rámci plánování se tak snažíme opravit minulost, ale na přítomnost a budoucnost už není čas.

Connected planing propojují systémy i lidi

Nulový rozdíl mezi realitou a informacemi získanými z dat je cesta, po které se Deloitte vydává. Jedná se o agilní plánování využívající myšlenku tzv. connected planinng. Jde tedy o snahu propojit systémy a sjednotit pohledy lidí ve firmě pro efektivní plánování a hladší chod firmy. Tento přístup generuje smysluplné výsledky a poskytuje možnost jejich simulace. Právě tyto vlastnosti pak činí z tohoto přístupu neuvěřitelně silný nástroj pro podnik. V souvislosti s plánováním je proto třeba zamýšlet se nad sběrem dat, technologiemi i otázkami týkajícími se zaměstnanců společnosti, a zároveň řešit, zdali jsou dané zdroje subjektu optimalizovány.

Blázen byl ten, kdo věřil v data, která obdržel. Až doposud…

Data a informace jsou základním kamenem FP&A. Jejich sběr je však nejchaotičtější částí, která pod FP&A spadá. Sběr dat, jejich verifikace a sjednocení jsou často i pro malý podnik náročným, či někdy dokonce takřka nemožným úkolem. Opomíjeným problémem je taxonomie napříč firmou, v jejímž rámci se nezřídka stává, že jedno oddělení nerozumí výsledkům vypracovaným druhým oddělením a naopak. Týmy se pak dohadují o správnosti čísel, a přitom se vůbec nemusí jednat o čísla stejná.

Řešení uvedených problémů je aplikace modelu jednoho zdroje pravdy (one single source of truth). Tím je myšlena jedna databáze, která je využívána v celé firmě, v důsledku čehož není možná záměna dat. Jedna databáze takřka vyzývá ke kooperaci a propojení uvnitř firmy. Důležité je najít platformu, jež neopomíjí otázku zabezpečení dat a která zároveň nabízí adaptabilní volbu parametrů systému. Ačkoliv se tato změna, která má dalekosáhlé dopady, může z krátkodobého hlediska jevit jako náročná, či takřka nemožná, jedná se z dlouhodobého hlediska o záležitost velmi výhodnou a rentabilní.

Na platformě záleží. Co zkusit Anaplan?      

Je zřejmé, že pro efektivní plánování je platforma důležitá. Typické jsou krysí závody, kdy dokola implementujeme jeden systém a hned po dokončení jedné implementace se implementuje systém nový, ať už lepší, nebo stejný, alespoň co se kvality týče. Přibližně 80 % implementací procesů probíhá se zpožděním. Z toho vyplývá, že se jedná o neefektivní a velmi stresující metody, používané bohužel i dnes většinou firem.

Řešení? Vhodnější je mít dynamickou intuitivní platformu, která dovolí lehké změny bez nutnosti pomoci třetí strany a jež může být implementována agilním způsobem. Systém, který se vyvíjí pomocí menších, ale častých updatů založených na zpětné vazbě klientů, upevňuje dynamiku connected planning.

Jednou z takových možností je cloud platforma Anaplan, s níž lze procházet obrovská množství dat v reálném čase a výsledky pak využít k lepšímu a informovanějšímu obchodnímu rozhodování Anaplan je jedním z inovativních systémů, které splňují vizi Deloitte ohledně finančního plánování a connected planning.

Bez lidí to nepůjde, musí se ale naučit přemýšlet „out of box“

FP&A je závislé na výkonosti všech členů týmu a jejich vzájemné komunikaci. Osoby zabývající se FP&A musí alespoň v obecné rovině zohlednit fungování a procesy všech oddělení ve firmě, a nikoliv jen vlastní sektor. Vzniklé spektrum, které se před nimi otevírá, pak dělá jejich práci pestrou i náročnou zároveň. Analýza dat a s ní spojené úkony bohužel zabírají tolik času, že profesionální rozvoj zaměstnanců je velmi omezen. Jejich kritické myšlení je pak velmi limitováno a není rozvíjeno, v důsledku čehož pak často dělají pouze to, co jim bylo řečeno, resp. jak jim to bylo řečeno. Jen velmi málo z nich tudíž přemýšlí v dimenzích “out of box“.

Dalším problémem je alarmující fakt, že je často zanedbáváno to, jak a nakolik si lidé uvnitř společnosti osvojují nové technologie, s nimiž by měli být schopni pracovat. S tím úzce souvisí zkušenosti zaměstnanců s implementací, které vzhledem k uvedenému nejsou v mnoha případech pozitivní. Zároveň zde platí, že strach z neúspěchu spolu s nedostatečnou informovaností brzdí rozvoj technologií v FP&A. Není nic špatného na tom, když se do určité míry uvažuje konzervativně, bez změny ale další posun není možný.

Kam (do)kráčí finanční plánování a analýzy?

Korelace mezi FP&A a ziskovostí firmy je nesporná. Proto nastává nejvyšší čas, aby se firmy oprostily od Excelu a začaly hledat určitou alternativu. Deloitte se s otevřenou myslí rozhodl jít směrem ke cloudové platformě Anaplan s využitím connected planning, zahrnující myšlenku one single source of truth, agilního přístupu a existenci oddělení, jež spolu navzájem komunikují a spolupracují. I zde nám totiž moderní technologie mohou ukázat, jak přínosná, užitečná a pro práci usnadňující může být jejich aplikace ve firmách snažících se o zefektivnění procesů a plánování.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Anaplan v praxi

V České republice je Deloitte jediným implementačním partnerem Anaplanu, který centrům sdílených služeb umožňuje posunout se do role strategického partnera a transformovat způsob, jakým se dělají strategická rozhodnutí. Od plánování, práce s talenty, řešení financí až po provozní efektivitu – Anaplan je platforma, kterou lze využít pro lepší a informovanější obchodní rozhodování i k rychlejším reakcím na měnící se dynamiku trhu. Je to nástroj v cloudu, dají se v něm odlišit jednotlivé role i přístupy. Chci si přečíst celý článek.

Connected Planning
COVID-19  Poradenství 

Krize má své vítěze i poražené, finančním ředitelům komplikuje další kroky přetrvávající nejistota

Opatrnost. To je teď klíčové slovo, pokud jde o další rozhodnutí. A finanční ředitelé to moc dobře ví. Jak ale řídit finance v době, kdy nevíte, jak se bude situace dále vyvíjet? Na jaké klíčové kroky je potřeba se zaměřit? Martin Buranský, seniorní poradce Deloitte pro CFO, říká, že finanční ředitelé teď musí začít řídit společnost od fundamentálních základů: „Už dnes je jasné, kdo jsou vítězové, a kdo jsou poražení, a kdo se pravděpodobně dostane z krize rychleji, či koho naopak čekají problémy. Na základě změn, které se teď dějí opravdu rychle, musí CFO začít upravovat finanční a obchodní strategii.“ 

30. 6. 2020
Poradenství 

Jak správně postupovat při výběrovém řízení dodavatele (nejen) CRM systémů a posunout business o krok dál?

Poslední dobou poměrně často slýcháme otázku: A jak byste tedy to výběrové řízení udělali vy? Je to pochopitelné. Výběr dodavatele CRM systému je v celém projektu implementace zásadní krok, jemuž předchází nemalé úsilí uvnitř vaší firmy. Jak se tedy na tender co nejlépe připravit? A na jaká kritéria brát největší zřetel? 

22. 4. 2020